Om foreningen

Dansk Aktionærforening: Giv os flad aktieskat

Dansk Aktionærforening har især fem vigtige mærkesager. Her kan du læse om vores første mærkesag. Nederst kan du klikke dig videre til vore øvrige mærkesager.

Bliv medlem

Flad aktieskat
Kapitalindkomstbeskatningen er utrolig indviklet og blandt de mest komplicerede i verden. Og derfor er det da typisk uigennemskueligt for den enkelte at have overblik over, hvor meget der skal betales i skat.

Der er to satser for selve aktieindkomsten (27/42 pct), mens midler placeret i pensionsopsparing kun beskattes med 15,3 pct.

Ligeledes svinger skatteværdien af rentefradraget. Uigennemskueligheden fører til, at mange handler efter, hvordan de tror, de kan undgå at havne i den højeste beskatning fremfor at investere efter risikoprofil, ønsker til fremtiden eller mere politiske valg som at gå efter grønne vækstaktier, andre energikilder eller andet den enkelte måtte ønske at fremme.

Som privatinvestor står du i den situation, at beskatningen af aktieindkomst og kapitalindkomst pensionsopsparing og gevinst på fast ejendom er væsentligt lavere end beskatningen af aktieindkomst og kapitalindkomst. Det er naturligvis ødelæggende for aktiekulturen og mindsker udbuddet af risikovillig kapital herhjemme. Der vil derfor være store fordele forbundet med at forenkle kapitalgevinstbeskatningen for ikke alene investorernes men også for samfundets skyld.

Helt generelt bør beskatning af kapitalafkast være lavere (så den er international konkurrencedygtig) og symmetrisk på tværs af forskellige typer af kapitalindkomst.

Skatten på både aktieindkomst, positiv kapitalindkomst (f.eks. renteindtægter) og rentefradragets skatteværdi bør derfor sænkes til en flad skat på 27 procent. Det vil først og fremmest gøre systemet enkelt og let at gå til for den enkelte private investor, og så vil det gøre det mere attraktivt at investere til gavn for især vores små og mellemstore virksomheder (der typisk ikke har samme adgang til kapitalmarkederne som de store virksomheder).

Vores fem vigtigste mærkesager kommer her:

1) Vi ønsker en forenkling af beskatningen på investering med en flad aktieskat på 27 procent.

2) Det skal være lettere at investere privatadministrerede pensionsmidler i unoterede aktier.

3) Vi skal have afskaffet lagerbeskatningen for de private investorer – det er urimeligt at man skal betale skat af gevinster man ikke har realiseret, og det kan have katastrofale konsekvenser.

4) Vi skal have loftet på Aktiesparekontoen hævet til minimum 250.000 kroner, så vi kan få en ordning, der er konkurrencedygtig. Gerne med vilkår som i den svenske, norske eller finske ordning.

5) Investering skal på skoleskemaet, med undervisning i udskolingen fra 8-10 klasse sammen med innovation og iværksætteri.

Klik på de enkelte punkter og læs mere om vores holdning.

Bliv medlem