Om foreningen

Dansk Aktionærforening: Afskaf lagerbeskatning

Dansk Aktionærforening har fem vigtige mærkesager. Her kan du læse om en af dem. Nederst kan du klikke dig videre til vore øvrige mærkesager.

Bliv medlem

Afskaffelse af lagerbeskatning

Gevinster bør som hovedregel først beskattes, når de er realiseret.

De danske regler om, at iværksættere, der har under 10 pct. ejerskab tilbage af virksomheden, skal betale lagerbeskatning bremser børsnoteringer herhjemme, hvilket er ødelæggende for investorkulturen.

Samtidig kan der opstå uheldige situationer, hvor iværksætteren kan være tvunget til at sælge sine aktier for at betale lagerskatten. Bliver der solgt betydeligt ud kan det betyde tab for nye aktionærer, hvilket er uheldigt. Det imødegås via aftaler om lock-up perioder, hvor iværksættere er bundet til at beholde deres aktier i en given periode efter børsnoteringen, hvilket kan føre til, at der må optages banklån.

Der bør derfor enten være valgfrihed for den enkelte til at beslutte, om beskatningen skal ske via lager- eller realisationsprincippet, eller man bør helt overgå til realisationsbeskatning.

Vores fem vigtigste mærkesager kommer her:

1) Vi ønsker en forenkling af beskatningen på investering med en flad aktieskat på 27 procent.

2) Det skal være lettere at investere privatadministrerede pensionsmidler i unoterede aktier.

3) Vi skal have afskaffet lagerbeskatningen for de private investorer – det er urimeligt at man skal betale skat af gevinster man ikke har realiseret, og det kan have katastrofale konsekvenser.

4) Vi skal have loftet på Aktiesparekontoen hævet til minimum 250.000 kroner, så vi kan få en ordning, der er konkurrencedygtig. Gerne med vilkår som i den svenske, norske eller finske ordning.

5) Investering skal på skoleskemaet, med undervisning i udskolingen fra 8-10 klasse sammen med innovation og iværksætteri.

Klik på de enkelte punkter og læs mere om vores holdning.

Bliv medlem