Om foreningen

Dansk Aktionærforening: Hæv loftet på aktiesparekontoen

Aktiesparekontoen (ASK)

Vores hovedønske er en flad og enkel aktieskat på 27 pct. Tilbage i 2019 indførtes Aktiesparekontoen som et plaster på det sår, det er at Danmark har meget høje og uens satser på beskatning af opsparing.

Det skete efter svensk forbillede. Formålet var at få langt flere danskere til at investere og at få skabt en investorkultur, der kunne matche de andre nordiske lande.

Imidlertid blev der lagt et loft på 50.000 kr., der senere blev hævet til 100.000 kr., men som ved vedtagelsen var sat til at skulle stige til det femdobbelte. Det lave loft betød, at omkostningerne ved at starte var for store for de enkelte udbydere, og det var svært for den enkelte private investor at foretage en fornuftig risikofordeling.

ASK fik derfor en meget svag start. Der kom imidlertid gang i ordningen, da loftet blev hævet til 100.000 kr.

Resten af den planlagte stigning måtte vige for Arne-pensionen. Det er stærkt uheldigt, da Danmark fortsat halter meget efter vores nabolande, der som Sverige og Norge ikke har noget loft på ASK’en eller som Tyskland har en langt lavere generel aktieindkomstbeskatning.

Lykkedes det ikke at indføre en flad og lav aktieskat herhjemme, bør loftet på ASK løftes til minimum 250.000 kr. stigende til det oprindeligt aftalte niveau på 500.000 kr.

Vores fem vigtigste mærkesager kommer her:

1) Vi ønsker en forenkling af beskatningen på investering med en flad aktieskat på 27 procent.

2) Det skal være lettere at investere privatadministrerede pensionsmidler i unoterede aktier.

3) Vi skal have afskaffet lagerbeskatningen for de private investorer – det er urimeligt at man skal betale skat af gevinster man ikke har realiseret, og det kan have katastrofale konsekvenser.

4) Vi skal have loftet på Aktiesparekontoen hævet til minimum 250.000 kroner, så vi kan få en ordning, der er konkurrencedygtig. Gerne med vilkår som i den svenske, norske eller finske ordning.

5) Investering skal på skoleskemaet, med undervisning i udskolingen fra 8-10 klasse sammen med innovation og iværksætteri.

Klik på de enkelte punkter og læs mere om vores holdning.

Bliv medlem