Om foreningen

Carlsberg og Mærsk til eksamen: Krig og udbytter i fokus

Billede
Dansk Aktionærforening turnerer rundt med en lang række af spørgsmål på generalforsamlingerne hos de store danske aktieselskaber. I denne uge har topledelserne hos A.P. Møller - Mærsk og Carlsberg allerede svaret på foreningens spørgsmål. Torsdag stiller vi spørgsmål til ledelserne i DSV og Danske Bank.

Årets generalforsamlingssæson er i fuld gang, og i disse dage er giganter som Carlsberg, A. P. Møller - Mærsk, DSV og Danske bank til eksamen hos aktionærerne.

Carlsberg bød mandag indenfor i Glyptoteket og tirsdag formiddag var det AP Møller - Mærsk, der havde slået et stort telt op på Esplanaden og bød investorerne indenfor. Her blev minderne bragt tilbage til gamle dage, hvor selskabets generalforsamling blev holdt i et telt ved det oprindelige hovedkontor i Svendborg.

Hos begge selskaber var der fulde huse, digitale transmissioner og også stor dækning fra de førende medier.

Vi ser et stort fremmøde og en god spørgelyst. Det glæder os, at aktionærdemokratiet bestemt ser ud til at have overlevet og stadig er i udvikling trods to års Corona-nedlukning
Direktør i Dansk Aktionærforening, Mikael Bak

Investorerne kunne glæde sig over et blik på et 2021 med særdeles flotte resultater og historiske udbytter. Samtidig var der dog også bekymring for den usikre situation, som krigen i Ukraine har bragt.

”Sigtbarheden er lav”, fortalte formand for A.P. Møller - Mærsk Jim Hageman Snabe, ”men vi bestræber os på at rapportere så hyppigt, som det giver mening, når vi har afgørende nyt om forventningerne til året”, svarede han på Dansk Aktionærforenings spørgsmål om, hvorvidt vi som private investorer kan forvente hyppigere rapporteringer i et 2022 med store usikkerheder.

Få aktietips hver uge - tilmeld dig nyhedsbrevet her

Masser af spørgsmål fra Dansk Aktonærforening
Dansk Aktionærforening gik på talerstolen med ros til ledelserne i både A.P. Møller - Mærsk og Carlsberg for flotte resultater i 2021, og på vegne af de private aktionærer stillede foreningens direktør en række uddybende spørgsmål til regnskaberne.

Carlsberg blev spurgt om de stigende råvarepriser, som vi har set de sidste 6 måneder, kan forventes at blive ført direkte over på forbrugerne i form af højere udsalgspriser, eller om det kan komme til at påvirke bundlinjen for 2022.

”Det er for tidligt at sige noget om”, lød det fra CFO Heine Dalsgaard, der samtidig bekræftede, at man i øjeblikket afventer at lade væsentlige prisstigninger ramme forbrugerne.

Se de 45 generalforsamlinger, Dansk Aktionærforening deltager i

Mærsk uddybede hvor fremgangen kommer fra
Hos A.P. Møller - Mærsk bad Dansk Aktionærforening ledelsen om at uddybe, hvor stor en del af de seneste års fremgang, der kan henføres til de mange nye strategiske tiltag, og hvor stor en del, der reelt skyldes udefrakommende faktorer som stigende fragtpriser.

Formand Jim Hageman Snabe svarede, at man hos A.P. Møller - Mærsk er meget opmærksom på netop denne problematik. Derfor forsøger man i sin løbende styring og rapportering forsøger at måle på præstationer, som er de faktorer som selskabet selv er herre over, og holder dem adskilt fra resultater, der kan påvirkes ekstraordinært positivt (eller negativt) af konjunkturer etc.

Krigen var vigtigt tema
Krigen i Ukraine var ikke overraskende et af de allervigtigste temaer. Særligt hos Carlsberg var der fokus fra både investorer og medier på, at få en klar udmelding om, hvorvidt selskabet har planer om at blive i Rusland med sine lokale aktiviteter i Baltika bryggeriet.

Bliv medlem af Dansk Aktionærforening og få tilsendt magasinet Aktionæren

CEO C’est De Hart meldte ganske klart ud, at man fra bryggerikoncernens side har primært fokus på at sikre de godt 8.000 russiske ansatte og deres familier, og at man ikke er klar til at afstå selskabet og risikere at overdrage det til de russiske myndigheder. Samtidig lagde han dog vægt på, at dette kan ændre sig i takt med udviklingen i krigen dag for dag.

Dansk Aktionærforening gentog spørgsmål fra 2019
Allerede på generalforsamlingen i 2019 spurgte Dansk Aktionærforening ind til risikovurderingerne af Carlsbergs forretninger i Rusland. På den baggrund, og med afsæt i den kritik der har lydt i visse dele af medierne om, at man har savnet klare udmeldinger fra Carlsberg, valgte foreningen igen i 2022 at spørge til samme problematik.

Mikael Bak bad selskabet uddybe, om man i dag vurderer, at de oprindelige risikovurderingerne i årsrapporterne og selskabets kriseberedskaber har været tilstrækkelige, og om man har været klædt godt nok på til at håndtere den krise, der pludselig er opstået som konsekvens af krigen.

CEO C’est D Hart svarede på linje med 2019, at selskabet har lagt vægt på, at overskuddet af de russiske aktiviteter kun udgør cirka 5 procent af det samlede overskud. Derfor mener man ikke, det generelt har været en risiko, man har haft behov for at fremhæve og have særlig fokus på.

Investeringschef: Sådan vælger jeg mine kvalitetsaktier

Mærsk leverer sidste russiske containerordrer i år
På Esplanaden oplyste ledelsen fra A.P. Møller - Mærsk tirsdag, at man nu har trukket sig ud af alle aktiviteter i Rusland, og at man i løbet af april 2022 forventer at være færdige med at levere de sidste container-ordrer, der allerede var bestilt, før krigen brød ud.

Samtidig svarede selskabet på et spørgsmål fra Kritiske Aktionærer om, at man dog fastholder sine lods-aktiviteter overfor russiske skibe, der sejler med olie, indtil der bliver truffet en mere tydelig beslutning fra politisk side om disse leverancer. Her ønskede selskabet ikke at gå længere, end der politisk set er opbakning til.

DSV og Danske bank på vej til "det grønne bord"
Torsdag den 17. marts gælder det generalforsamlingerne i både DSV og Danske Bank, og det er en tilfreds direktør for de private investorers interesseorganisation der kommenterer på sæsonens foreløbige generalforsamlinger.

”Vi glæder os over, at interessen fra de private investorer generelt ser ud til at være i top. Vi ser et stort fremmøde og en god spørgelyst. Det glæder os, at aktionærdemokratiet bestemt ser ud til at have overlevet og stadig er i udvikling trods to års Corona-nedlukning” lyder det fra direktør i Dansk Aktionærforening, Mikael Bak.

Brug InvestorSkolen - gratis for medlemmer