Kultur

Gentænk mulighederne når du investerer

Billede
I en verden, der er under hastig forandring, vurderer forfatteren Adam Grant, at en ny færdighed er blevet nødvendig. Det er evnen til at gentænke og aflære nye ting og være åbne for synspunkter, der anderledes end ens egne.
Billede

Af
René Jørgensen

analytiker

Den amerikanske psykologprofessor Adam Grant er forfatter til den amerikanske bestseller ”Tænk igen”. Bogen har fokus på forfatterens psykologiske idéer.  Som investor kan man dog anvende nogle af hans tanker i forbindelse med udarbejdelse af sin investeringsstrategi.

Normalt opfattes intelligens som evnen til at tænke og lære. I en hastigt omskiftelige verden vurderer forfatteren dog, at evnen til at gentænke og aflære måske er af endnu større betydning. Vi bør have et mere åbent og nysgerrigt sind og lytte mere til andres holdninger. Mange har en alt for fastlåst opfattelse til forskellige emner. Det bør ikke tages som nederlag at skifte holdning. Verden er dynamisk, og  fakta kan derfor løbende ændre sig.

Kreative personer åbne for nye idéer
Forfatteren nævner i bogen den afdøde stifter af Apple, Steven Jobs. Han blev af mange betragtet som et kreativt geni og en afgørende faktor for Apples succes i dag. Det var dog ikke Apple, som var den producent, der lancerede den første smartphone på markedet, men i stedet den canadiske virksomhed BlackBerry.

Apples ingeniørteam gentænkte og videreudviklede dette produkt til den iPhone, som vi kender i dag. I begyndelsen var Steven Jobs i mod idéen om at gå ind på markedet for mobiltelefoner. Hans åbne sind gjorde dog, at han lyttede til ingeniørteamet, der til sidst fik ham overbevist om at søsætte produktudviklingen af smartphones.

I modsætning til Apple, så forstod BlackBerry ikke at gentænke og videreudvikle deres eget produkt, hvilket betød, at de blev overhalet indenom af den hastige teknologiske udvikling.

På samme måde er det Facebook, som vi kender i dag, en videreudvikling af et allerede eksisterende produkt, hvor Mark Zuckerberg kunne se de mere kommercielle muligheder ved det sociale netværk.

Investeringsbeslutninger kræver mere end bare intuition
Mange investorer og storbanker tabte store summer, da Bernard Madoffs investeringsfond viste sig at være et pyramidespil. Madoff lovede investorerne et afkast på 12 procent om året, men afkastet viste sig ikke at være et reelt afkast, men primært finansieret af midler fra nye investorer. Svindelnummeret berøres kortfattet i bogen.

Investorerne burde i bagklogskabens lys have analyseret fondens strategi mere systematisk, i stedet for blot at have troet på de historiske resultater. De kunne og burde også have skaffet andre synspunkter fra en række investeringseksperter. Med en mere forskningsagtig indgangsvinkel kunne de på den måde have udfordret deres egne forudindtagede holdninger.

Omhandler primært psykologisk nytænkning
”Tænk igen” er på mange måder interessant læsning, og selv om den måske mest henvender sig til personer, der ønsker at udvide deres mentale horisont, er den også relevant for aktieinvestorer, der ofte har svært ved at slippe deres fastgroede holdninger og se på investering fra andre vinkler. Det bidrager positivt til bogens indhold, at der relateres til eksempler fra den virkelige verden.

Bogen kunne formentlig med fordel være blevet reduceret til forfatterens mest centrale budskaber – ind i mellem kommer han lidt vidt omkring.

Adam Grant: Tænk igen
Udgivelsesdato: 5. november 2021
Sider: 340
Sprog: Dansk
Pris: 384,95 kr.
saxo.com