Kultur

En af de mest udførlige investeringsbøger på dansk

Billede
”Investering i aktier – en generel indføring i teori og praksis” hører til blandt de mest udførlige investeringsbøger, som er udgivet på dansk. For at læseren får det fulde udbytte, kræver det dog gode fagkundskaber inden for en række økonomiske discipliner.
Billede

Af
René Jørgensen

analytiker

Forfatteren Thomas Peter Clausen er en erfaren dansk økonom og foredragsholder. ’Investering i aktier’ er hans debutbog. Tidligere har han arbejdet 15 år i en række internationale banker med investering og forvaltning. I dag er han administrerende direktør i virksomheden Neptoon, der udbyder en platform, som hjælper brugerne med opbygning af deres investeringsporteføljer.

Bogen er opdelt i tre hoveddele. Første del gennemgår klassiske og moderne teorier inden for aktieinvestering, mens anden del giver en grundig indføring til begrebsverdenen inden for finansielle derivater. Tredje del fokuserer på, hvordan forvaltning foregår i praksis.

Undervejs redegør forfatteren bl.a. for den moderne porteføljeteori CAPM-modellen, risikomål og performancemåling. Han søger også at koble de økonomiske teorier til aktiv og passiv porteføljestyring samt at måle performance og risikoen i forbindelse med de to strategier.

Mens standardsproget i de fleste investerings- og finansieringsbøger ofte er på engelsk, så er dette værk skrevet på dansk. 

Sprogbrugen i bogen er stadig relativt kompleks. Som læser vil det være en klar fordel at have nogle gode kundskaber inden for økonomi, matematik og statistik. Bogen kan dog fint anvendes som lærebog eller opslagsværk for studerende ved de videregående økonomiske uddannelser.

Forfatteren anvender i høj grad figurer og tabeller til at illustrere bogens indhold. Bogen er fyldt med gode eksempler, hvor danske børsnoterede selskaber anvendes. Hvert kapitel afsluttes med en sammenfatning af kapitlets indhold. Dette er med til at give en bedre forståelse af indholdet.

Bogen er omfangsrig og når rundt i mange hjørner, og det er den teoretiske indgangsvinkel, som er i højsædet hos forfatteren. Selvom indholdet må vurderes at være for avanceret for de fleste begyndere, så er bogen en fin indføring til investeringsteori for læsere, der er vant til at jonglere med de akademiske og tekniske begreber, som forfatteren anvender.

Thomas Peter Clausen: Investering i aktier - en generel indføring i teori og praksis
Udgivelsesdato: 29.10.2018
Sider: 916
Sprog: Dansk
Pris: 599,95 kr.