Kultur

Bliv bedre klædt på til aktiehandel

Billede
”Solo med aktier” giver dig vigtige råd, som gør dig bedre stand til at udvikle og mestre din egen investeringsfilosofi.
Billede

Af
René Jørgensen

analytiker

Forfatteren Mikkel Skipper er oprindeligt uddannet inden for IT-området, men har siden 2014 beskæftiget sig indgående med aktiemarkedet. Han forsøger med sin bog ”Solo med aktier” at klæde læseren bedre på til at begå sig på egen hånd på aktiemarkedet.  

Først defineres to overordnede investeringsskoler, der retter sig mod henholdsvis value- og vækstaktier, og der redegøres for tankerne bag de to skoler.

Den mest kendte valueinvestor er legendariske Warren Buffett, mens amerikaneren Peter Lynch, der arbejdede for investeringsforeningen Fidelity Investments, i høj grad byggede sin strategi på investering i vækstaktier. Der henvises i bogen til flere eksempler, der tager udgangspunkt i de to succesfulde investorer.

Forfatteren giver en række gode råd til tilgange, man som investor kan anvende til sin investeringsstrategi. Rådene underbygges med empiriske data. Bogen gennemgår ligeledes hvilke parametre, man skal være opmærksom på ved udvælgelse af selskaber til sin portefølje. Her vurderes det at være centralt at sætte sig ind i selskabets forretningsben, salgskurven, nøgletal og vækst.  Der gives samtidig forslag til modeller, der kan anvendes ved værdiansættelsen af et selskab.

Det er ifølge forfatteren væsentligt at fastslå, hvorvidt markedet er højt eller lavt prissat. I den forbindelse beskrives teorien om det effektive marked. Det berøres hvilken betydning inflation har for aktiemarkedet – et afsnit, som er yderst relevant i forhold til den aktuelle situation.  

Investorer kan undertiden foretage beslutninger, som ikke er rationelle. Det er derfor vigtigt at kontrollere sine følelser, når man handler aktier. I et kapitel om adfærdsøkonomi gennemgås de vigtigste mentale faldgruber, som man skal  være opmærksom på, når man investerer.  

Når godt rundt i hjørnerne
Bogen kommer rundt om mange centrale begreber inden for investeringsverdenen og medtager en række gode citater fra nogle af verdens mest succesfulde investorer.

Bogen er ligeledes krydret med flere fine eksempler fra den internationale litteratur på aktieområdet, omend det undertiden kan blive til lidt for mange gengivelser fra andre bøger.

Det kunne også have bidraget positivt til indholdet, hvis teksten var suppleret med flere figurer.

Bogen er mere seriøs end forsiden umiddelbart indikerer. Den henvender sig mest til investorer med begrænset viden om aktiemarkedet.

Mikkel Skipper: Solo med aktier – På egen hånd i en vild verden

Udgivelsesdato: 4. maj 2022
Sider: 170
Sprog: Dansk
Pris: 209,95 kr. hos saxo.com