Risikovillig kapital

Risikovillig kapital er kapital, som indskydes i et selskab i form af egenkapital eller ansvarlig indskudskapital.