Investeret kapital

Den kapital, der i en virksomhed er investeret i driftsaktiviteter. Kan opgøres som summen af driftsmæssige aktiver samt nettoarbejdskapital. Afkast af den investerede kapital (ROIC) er et målnøgletal for mange virksomheder.Læs mere


Tilbage til leksikon