Risikovillighed

Risikovillighed er graden af investors villighed til at påtage sig risiko. En høj grad af risikovillighed viser sig ved, at investor gerne foretager risikable investeringer mod en forventning om et tilsvarende højere afkast.