Systematisk risiko

Systematisk risiko er den risiko, der følger af en generel usikkerhed i økonomien - f.eks. inflationsrate, økonomisk politik osv. På værdipapirmarkedet kan man ikke diversificere sig ud af den systematiske risiko, men kun den usystematisk risiko. Se denne.Læs mere


Tilbage til leksikon