Balance

Et selskabs balance er en opgørelse af virksomhedens aktiver og passiver på et givet tidspunkt. Passiverne forklarer, hvordan aktiverne er finansieret - med gæld eller med egenkapital. Summen af aktiver og passiver er derfor altid lige store, hvorfor det siges, at balancen balancerer. Balancens aktiv-side er debet-side og balancens passiv-side er kredit-side. Balanceopgørelsen indgår sammen med resultatopgørelsen i virksomhedens årsregnskab.