Balanceprincippet

Grundprincippet for danske realkreditobligationer indtil 2007. Det indebærer, at de fremtidige betalinger fra låntagerne skal modsvare de fremtidige betalinger til obligationsejerne. Den udestående obligationsmængde vil således altid matche den udestående realkreditgæld. Princippet er opblødt med indførelsen af de særligt dækkede obligationer, SDO.Læs mere


Tilbage til leksikon