Pengestrømsopgørelse

En pengestrømsopgørelse er en opgørelse af en virksomheds cash-flow (pengestrøm) for en given periode. Pengestrømsopgørelsen opstilles fordi der ved salg ofte er forskel på salgstidspunkt og indbetalingstidspunkt. Salget kan finde sted i én periode, mens den tilhørende indbetaling kan finde sted i den næste. Ligeledes svarer en periodes omkostningsforbrug ofte heller ikke til periodens reelle udbetalinger. Derfor vil det regnskabsmæssige overskud i en given periode sjældent stemme overens med nettoindbetalingerne.Læs mere


Tilbage til leksikon