Balance

Et selskabs balance er en opgørelse af virksomhedens aktiver og passiver på et givet tidspunkt. Aktiverne omfatter alt hvad virksomheden har brug for til driften, blandt andet maskiner, bygninger, lagre, kontantbeholdning og goodwill. Passiverne forklarer, hvordan aktiverne er finansieret - med gæld eller med egenkapital. Summen af aktiver og passiver er derfor altid lige store, hvorfor det siges, at balancen balancerer. Balanceopgørelse, resultatopgørelse og pengestrømsanalyse er de tre hovedelementer i virksomhedens årsregnskab.Læs mere


Tilbage til leksikon