Afkastindeks

Aktieindeks, hvor afkastet beregnes. Dvs. her indgår udbytte. Engelsk: Gross index (GI).Læs mere


Tilbage til leksikon