Prisindeks

Aktieindeks, hvor alene kursen indgår i beregningen. Udbytte indgår ikke. Engelsk: Price index (PI). Se også afkastindeks.Læs mere


Tilbage til leksikon