Afkastningsgrad

Afkastningsgrad er et mål for en virksomheds rentabilitet og måler aktivernes forrentning. Afkastningsgraden beregnes ved at sætte virksomhedens primære resultat i forhold til de samlede aktiver. Engelsk: Return on assets (ROA).Læs mere


Tilbage til leksikon