Afkastkrav

Afkastkrav er det krav om afkast, investor forlanger af sin investering. Afkastkravet kan opgøres til summen af den risikofri rente og en risikopræmie. Risikopræmien bestemmes af investor, men er typisk mindst 2-4%.Læs mere


Tilbage til leksikon