Aktieindeks

Et aktieindeks er et indeks, som viser den gennemsnitlige kursudvikling for de aktier, der indgår i indekset. Et totalindeks eller generalindeks er et aktieindeks over den generelle kursudvikling for alle aktier på en børs. Et brancheindeks viser kursudviklingen for alle aktier i en given branche. Kursniveauet opgives løbende i relation til kursniveauet en bestemt basisdag.Læs mere


Tilbage til leksikon