05. april 2016 kl. 00.00
Faglige udvalg i Dansk Aktionærforening
Dansk Aktionærforening har en række faglige udvalg med særlige kompetencer, som på forskellig vis støtter foreningens repræsentantskab, bestyrelse og sekretariat.

 

Nomineringsudvalg

Generalforsamlingsudvalg


Høringsudvalg


Kommunikationsudvalg


Lokalforeningsudvalg


Skatteudvalg


Uddannelsesudvalg


Bladudvalg

Pensionsudvalget


 

 


 

Nomineringsudvalg
Poul Ø. Andersen, formand

Niels Mengel
John Aagaard
Søren Lillemose
Inger Kehlet

 

Nomineringsudvalget er nedsat af Dansk Aktionærforenings repræsentantskab. Det har til opgave at indstille kvalificerede kandidater til foreningens bestyrelse. Bestyrelsen vælges af repræsentantskabet, og alle medlemmer kan stille op, uanset nomineringsudvalgets indstilling.

 

Kommunikationsudvalg
Mikael Bak (direktør)
Ricky Wilke

 

Lokalforeningsudvalg
John Christensen, formand (DAF Sydvest) 

Peter Flindt Heckermann, næstformand (Unge Aktionærer)
Johan Winther Rasmussen (DAF Midt/Vest) 

Kim Madsen (DAF København Nord) 

Torben Stig Andersen (DAF Roskilde)

Jonas Haurum (DAF Vestegn) 

Mikael Bak (sekretær) 
Anders Nørskov (repræsentant for DAF's bestyrelse)

Helge Larsen, suppleant (DAF Nordjylland)

 

Uddannelsesudvalg
Ole Møller Andreasen
Mikael Bak (direktør)
Niels Mengel
Axel Steuch

 

Bladudvalg
Ulrik Dall

Per Juul
Ole Søeberg
Mikael Bak (direktør)
Jørn Nielsen

Anne Clemensen
Annette Mors-Arvidsen

 

Pensionsudvalget
Niels Mengel

Leonhardt Pihl

Carsten Andersen

Kai Jensen

Peter Wendt

Hanne Roj Larsen

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer