05. april 2016 kl. 00.00
Faglige udvalg i Dansk Aktionærforening
Dansk Aktionærforening har en række faglige udvalg med særlige kompetencer, som på forskellig vis støtter foreningens repræsentantskab, bestyrelse og sekretariat.

 

Nomineringsudvalg

Generalforsamlingsudvalg


Høringsudvalg


Kommunikationsudvalg


Lokalforeningsudvalg


Skatteudvalg


Uddannelsesudvalg


Bladudvalg

Pensionsudvalget

 


 

Nomineringsudvalg
Liselotte Bartholin, formand

Ole Søeberg
Elisabeth von Staffeldt
John Christensen
Søren Svendsen 

 

Nomineringsudvalget er nedsat af Dansk Aktionærforenings repræsentantskab. Det har til opgave at indstille kvalificerede kandidater til foreningens bestyrelse. Bestyrelsen vælges af repræsentantskabet, og alle medlemmer kan stille op, uanset nomineringsudvalgets indstilling. Du kan se udvalgets kommissorium her.

 

Kommunikationsudvalg
Mikael Bak (direktør)
Ricky Wilke

 

Lokalforeningsudvalg
John Christensen, formand (DAF Sydvest) 

Johan Winther Rasmussen, næstformand (DAF Midt/Vest) 

Kim Madsen (DAF København Nord) 

Torben Stig Andersen (DAF Roskilde)

Helge Petersen (DAF Nordjylland)

Niels Tovgaard (DAF Fyn)

Peter Flindt Heckermann, (Unge Aktionærer)

Mikael Bak (sekretær) 

 

Uddannelsesudvalg
Bolette Ulff-Møller
Niels Mengel
Axel Steuch

Torben Udsen

Niels Stub

 

Bladudvalg
Ulrik Dall

Per Juul
Ole Søeberg
Mikael Bak (direktør)
Andrea Jepp

Steen Bech Andersen
Christian Kjær

 

Pensionsudvalget
Niels Mengel

Leonhardt Pihl

Carsten Andersen

Kai Jensen

Peter Wendt

Hanne Roj Larsen

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer