05. april 2016 kl. 00.00
Faglige udvalg i Dansk Aktionærforening
Dansk Aktionærforening har en række faglige udvalg med særlige kompetencer, som på forskellig vis støtter foreningens repræsentantskab, bestyrelse og sekretariat.

 

Nomineringsudvalg

Generalforsamlingsudvalg


Høringsudvalg


Kommunikationsudvalg


Lokalforeningsudvalg


Skatteudvalg


Uddannelsesudvalg


Bladudvalg

Pensionsudvalget


 

 


 

Nomineringsudvalg
Liselotte Bartholin, formand

Ole Søeberg
Elisabeth von Staffeldt
Søren Lillemose
 

 

Nomineringsudvalget er nedsat af Dansk Aktionærforenings repræsentantskab. Det har til opgave at indstille kvalificerede kandidater til foreningens bestyrelse. Bestyrelsen vælges af repræsentantskabet, og alle medlemmer kan stille op, uanset nomineringsudvalgets indstilling.

 

Kommunikationsudvalg
Mikael Bak (direktør)
Ricky Wilke

 

Lokalforeningsudvalg
John Christensen, formand (DAF Sydvest) 

Johan Winther Rasmussen, næstformand (DAF Midt/Vest) 

Kim Madsen (DAF København Nord) 

Torben Stig Andersen (DAF Roskilde)

Helge Petersen (DAF Nordjylland)

Niels Tovgaard (DAF Fyn)

Peter Flindt Heckermann, (Unge Aktionærer)

Inger Kehlet (repræsentant for DAF's bestyrelse)

Mikael Bak (sekretær) 

 

Uddannelsesudvalg
Mikael Bak (direktør)
Niels Mengel
Axel Steuch

Torben Udsen

Niels Stub

Ulrik Dahl

 

Bladudvalg
Ulrik Dall

Per Juul
Ole Søeberg
Mikael Bak (direktør)
Andrea Jepp

Steen Bech Andersen
Annette Mors-Arvidsen (barsel indtil 1. maj 2020)

 

Pensionsudvalget
Niels Mengel

Leonhardt Pihl

Carsten Andersen

Kai Jensen

Peter Wendt

Hanne Roj Larsen

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer