Investeringsforening

En investeringsforening er en forening, der har til formål at besidde og administrere beholdninger af værdipapirer. Som investor kan man købe et investeringsforeningsbevis (også kaldet 'investeringsbevis'), som udgør en del af investeringsforeningen. Investor overlader derved markedsovervågningen og risikospredningen i sine investeringer til investeringsforeningen. Der skelnes mellem udbyttebetalende og akkumulerende investeringsforeninger, hvor førstnævnte udbetaler udbytte til medlemmerne, mens sidstnævnte opsamler årets resultat.