Aktieudsigt

Uge 28: Topdanmark og storbanker indtager scenen

Billede
Delta-varianten og en general træthed efter flere ugers kursrekorder har presset aktiemarkederne en smule. Renteudviklingen understøtter dog fortsat det høje kursniveau.
Regnskabssæsonen starter for alvor i USA, hvor storbankerne rapporterer. I Danmark er Top eneste regnskabsaktuelle aktie i ugens løb.
Billede

Af
Jakob Due Jakobsen

Journalist, MarketWire

De globale aktiemarkeder har på det seneste handlet lidt nedad som følge af øgede bekymringer for, at Delta-varianten af covid-19-virusset kan bremsen genopretningen af den globale økonomi.

Investorerne har samtidig søgt ly i obligationsmarkederne, hvilket sendte den toneangivende tiårige amerikanske statsobligationsrente næsten 30 basispoint lavere over en periode på to uger.

Renteudviklingen kan også komme i søgelyset tirsdag, hvor JPMorgan skyder den amerikanske regnskabssæson i gang. Senere tirsdag følger investeringsbanken Goldman Sachs, onsdagen byder på kvartalstal fra Bank of America, Wells Fargo og Citigroup og torsdag leveres tal fra Morgan Stanley.

Regnskabssæsonen fortsætter også under de hjemlige himmelstrøg med tal fra forsikringsselskabet Topdanmark.


Mandag
Eurozonens finansministre, Eurogruppen, mødes mandag i Bruxelles for at diskutere eurozonens økonomi og finanspolitik. Den amerikanske finansminister Janet Yellen vil også deltage. 


Tryg-aktien handles i kølvandet af fredagens regnskabspræsentation eksklusive udbytte på 1,07 kr. per aktie. 


Tirsdag
De amerikanske forbrugerpriser tager opmærksomheden tirsdag eftermiddag, efter at årstakten i maj nåede op på 5,0 pct. Forbrugerpriserne har været på himmelflugt siden nytår, hvor årsstigningstakten i december var på 1,4 pct.

Stigningerne er blandt andet drevet af en betydelig fremgang til oliepriserne samt øgede omkostninger til transport. Den hastigt stigende inflation har, sammen med bekymringer for en overophedning af økonomien, i løbet af foråret øget bekymringerne for en hurtigere end ventet stramning af pengepolitikken.

Bekymringerne er dog aftaget på det seneste, da spredningen af Delta-varianten af covid-19-virusset har øget frygten for, at den økonomiske genopretning bliver afsporet. 


Den amerikanske regnskabssæson bliver for alvor skudt i gang med regnskabet fra storbanken JPMorgan Chase & Co. I andet kvartal ventes et stort fald i handelsindtægterne i forhold til det store handelsboom under pandemien sidste år, idet handlen med obligationer og aktier er normaliseret.

JPMorgan-aktien blev den 14. juni presset, efter at koncernchef Jamie Dimon på en konference udtalte, at handelsindtægterne vil falde til lige over 6 mia. dollar i andet kvartal, hvilket vil være et fald på cirka 38 pct. Det skuffede i forhold til analytikernes estimater på 6,5 mia. dollar.

Et andet fokuspunkt i forbindelse med regnskabet vil være udviklingen i nettorenteindtjeningen og nettorentemarginalen efter at renterne er faldet fra toppen i slutningen af første kvartal. Kommentarer om den fremadrettede udvikling kan også tiltrække sig interesse, efter at renterne er faldet yderligere efter kvartalsafslutningen.

JPMorgan har både almindelige forbrugerbankaktiviteter, som blandt andet findes i Chase-afdelingen, samt investeringsbanksaktiviteter i JPMorgan.


Investeringsbankerne kommer også i centrum med regnskabet fra Goldman Sachs, der  ligesom JPMorgan sikkert også vil være påvirket af den lavere handelsaktivitet i andet kvartal i år.

Modsat kan investeringsbankerne i andet kvartal have nydt godt af den store opkøbs- og fusionsaktivitet, der i løbet af første kvartal ifølge Bloomberg News nåede op på 2500 mia. dollar i annoncerede aftaler.

Der kan dog anes sorte skyer i horisonten, idet den amerikanske præsident, Joe Biden, anbefaler større konkurrence i markederne, hvilket kan give mere magt til konkurrencemyndighederne i Washington. 


Onsdag
Regnskaberne fra de store amerikanske banker fortsætter onsdag, hvor det onsdag over middag er Bank of America, Wells Fargo og Citigroup, der er på tapetet.

Her vil opmærksomheden fortsat være på renteudviklingen samt udviklingen i handelsindtægterne. Alle de store amerikanske banker bestod den amerikanske centralbanks seneste stresstest. Den viste, at bankerne er solidt kapitaliserede, hvilket understreger styrken hos de store amerikanske udlånere, der løftede udbytterne over en bred kam.

Citigroup skuffede dog ved kun at fastholde sin udbyttebetaling, mens Bank of America øgede sit udbytte med 17 pct., og Wells Fargo fordoblede sin udbyttebetaling.


Europa-Kommissionen kommer med nye tiltag under sin Green Deal, herunder en udvidelse af blokkens marked for handel med C02-kvoter. Dette kommer efter vedtagelsen af EU's klimalov, som gør neutralitetsmålet for klimaet for 2050 irreversibelt og strammer 2030-målene for drivhusgasser.


Torsdag
Morgan Stanley fordoblede sit udbytte for nylig, hvilket blev vel modtaget på aktiemarkedet. Investeringsbanken fortsætter rækken af bankregnskaber, hvor der også må ventes medvind fra det fortsat meget høje niveau af opkøb og fusioner.

Yderligere kan finansministeriets store salg af statsobligationer til at betale for hjælpepakkerne under pandemien også understøtte investeringsbankernes indtægter. 


Den amerikanske aluminiumsgigant Alcoa aflægger torsdag sit regnskab for andet kvartal, hvilket kan give lidt nyt til FLSmidth-investorerne om forretningsmiljøet hos de store mineselskaber.

Aluminiumspriserne har sammen med resten af råvarekomplekset været på himmelfart siden bunden under coronakrisen sidste år, og opmærksomheden vil i forbindelse med regnskabet blandt andet være på efterspørgselsudsigterne. 


Den amerikanske centralbanks førstemand, Jerome Powell, leverer torsdag sin halvårlige tale om pengepolitikken til Repræsentanternes Hus’ finansielle servicekomité.


Fredag
Topdanmark skuffede med sit forsikringstekniske resultat i regnskabet for første kvartal, mens bundlinjen blandt andet var hjulpet af et større end ventet bidrag fra investeringsafkastet.

Fredag er forsikringsselskabet til eksamen for andet kvartal, hvilket kommer, efter at konkurrenten Tryg allerede har fremlagt sine tal for kvartalet. Tryg meldte blandt andet om en større end ventet præmievækst.


Simcorp-investorerne får fredag over middag nyt fra kundesegmentet, når State Street aflægger sit regnskab for andet kvartal. State Street er kunde hos Simcorp, hvor det danske selskab i december sidste år fik underskrift på en kontrakt med selskabets tyske selskab,

State Street Bank International. State Streets kundegruppe udgøres af institutionelle investorer og kapitalforvaltere, og derfor kan regnskabet også give nyt om kundesegmentet for det danske finanssoftwareselskab.