Skat

Højere skat på visse investeringsfonde, men ingen grund til panik

Billede
De ændrede skatteregler for investeringsfonde har kun betydning for udbyttebetalende fonde med danske aktier, men selv om det er en ændring med begrænset rækkevidde, så går den som så ofte den forkerte vej set fra investorernes side. Desværre er der ikke meget, du kan stille op, hvis du vil undgå den ekstra skat, men der er heller ingen grund til panik.
Billede

Af
Steen Bech Andersen

Journalist og redaktør på Aktionæren

Ved en af de sidste afstemninger før sommerferien vedtog Folketinget, at udbyttebetalende, danske investeringsfonde fra 1. januar 2022 skal betale 15 procent skat af udbytter modtaget fra danske selskaber. Hermed sidestilles de udbyttebetalende investeringsfonde med danske akkumulerende fonde og udenlandske ETF’er.

Ændringen betyder en skærpelse af beskatningen for investorerne i de udbyttebetalende fonde, fordi skatten ikke kan modregnes i den skat, en investor betaler af udbyttet fra fonden.

Der er dermed ikke tale om, at udbyttebetalende fonde nu bliver mindre attraktive end akkumulerende fonde. Der er tale om, at den fordel, de tidligere havde, nu forsvinder.

Marginal betydning for de fleste investeringsfonde

For fonde, der investerer i udenlandske aktier, er der ingen ændring, mens ændringen vil være af marginal betydning for langt de fleste fonde, der investerer efter et globalt eller for den sags skyld europæisk indeks, da det danske aktiemarked kun har en meget begrænset vægt i de brede internationale indeks.

Kun fonde med en stor andel af danske aktier vil blive ramt.

Er det så en idé at lægge om fra en udbyttebetalende til en akkumulerende fond, hvis du har investeret i en fond med danske aktier?

Svaret er nej. Selv om det synes nærliggende at undgå udbyttebetalende fonde, nu hvor skatteskruen er strammet, så gør det i praksis ingen forskel, fordi akkumulerende fonde beskattes efter lagerprincippet. Du kan altså ikke selv bestemme, hvornår og til hvilken beskatning du vil tage en gevinst i en akkumulerende fond. Det gælder både for frie midler, pensionskonti og aktiesparekonti. I sidste ende bliver skatten den samme.