Rentearbitrage

Rentearbitrage foregår f.eks. ved, at man optager et lån i en lavrente valuta og investerer pengene i en højrente valuta. Man kan også optage et kort (billigt) lån og placere pengene i højere forrentede lange obligationer. Forretningen kan ødelægges ved, at valuta- eller obligationskurserne ændrer sig i en ugunstig retning.