Arbitrage

Arbitrage er udnyttelse af små forskelle i værdifastsættelsen af to eller flere finansielle aktiver pga. uligevægt på et marked eller imellem to markeder.Læs mere


Tilbage til leksikon