Regnskabsnoter

Noterne i en virksomheds årsrapport forklarer og uddyber af indholdet af resultatopgørelse, balancen og pengestrømsanalyse. En del af noterne er lovpligtige, mens andre frivilligt medtages for at øge informationsværdien. det er ofte her, man finder de rigtigt interessante informationer.