Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er den del af et selskabs årsregnskab, der viser, hvordan overskuddet eller tabet for regnskabsåret er fremkommet.