Perspektiv

Vismænd vil reducere rentefradraget

Billede
I Dansk Aktionærforening er vi fuldstændig enige med vismændene i, at vi helt grundlæggende har behov for en mere ensartet og neutral beskatning af de forskellige kapitalindkomster.
Billede

Af
Lisbeth Grænge Hansen

Politisk konsulent, Dansk Aktionærforening

Bliv medlem af Dansk Aktionærforening og modtag magasinet Aktionæren 9 gange årligt

Behov for reform af kapitalbeskatningen og et opgør med de høje skattesatser på positiv kapitalindkomst og aktieindkomst.

De økonomiske vismænd kom tirsdag med deres halvårlige økonomiske rapport over rigets tilstand. Her peger de på, at beskatningen af flere kapitalindkomstskatter med fordel kan ændres for at opnå større skattemæssig neutralitet og mindske skattebegunstigelser, som forvrider investeringsbeslutninger.

Helt konkret peger vismændene på, at en reduktion af rentefradraget vil kunne øge den skattemæssige neutralitet og samtidig tilvejebringe et provenu.

I Aktionærforeningen er vi fuldstændig enige med vismændene i, at vi helt grundlæggende har behov for en mere ensartet og neutral beskatning af de forskellige kapitalindkomster.

Desværre kommer vismændene i deres diskussion ikke direkte ind på aktieskatterne. Vi vil dog gerne hejse flaget for, at vismændene påpeger behovet for en mere ensartet beskatning og mener - ganske som

Finans Danmark har påpeget, - at det bør ske som en samlet reform, der også tager hånd om de høje skattesatser på kapitalindkomster og aktieindkomster.

Det er afgørende, at alle kapitalskatter behandles ens, og at man i samme omgang får nedsat den - også i international sammenhæng - meget høje aktieindkomstbeskatning.

Bliv medlem af Dansk Aktionærforening og modtag magasinet Aktionæren 9 gange årligt