Perspektiv

Tilsyn: Pas på med mange små aktiehandler

Billede
Billede

Af
Christian Kjær

Redaktør, ck@shareholders.dk

Finanstilsynet oplever et stigende antal sager, hvor investorer foretager mange små kurspåvirkende aktiehandler. Det gælder fx handler for mindre end 100 kroner, og hvor det fremstår, som om formålet med handlen alene er at flytte kursen på aktien.

Det kan være markedsmanipulation, hvilket er ulovligt.

Det skriver Finanstilsynet i en meddelelse, hvor de advarer investorer mod denne adfærd.

Den potentielt ulovlige adfærd er kendetegnet ved, at en investor foretager mange kurspåvirkende aktiehandler for små beløb – i nogle tilfælde under 100 kr. Typisk er der tale om køb, der hæver aktiekursen, men det kan også være salg, der sænker kursen.

Læs også: Den højeste udbytteprocent år efter år efter år

Problemet opstår, hvis købene har til formål at hæve kursen. Meget små købsordrer er en indikation på, at investoren ikke køber for at øge en aktiebeholdning, men for at hæve kursen. Det kan f.eks. skyldes, at investor i forvejen har samme aktie og ønsker, at den stiger i værdi.

”Markedsmanipulation, bevidst eller ubevidst, skader tilliden til markederne. Derfor er det vigtigt, at investorerne følger reglerne, så vi har transparente og troværdige markeder,” siger Anders Balling, underdirektør for Finanstilsynets kontor for kapitalmarkedsanalyse.

Markedsmanipulation bliver i Danmark som udgangspunkt straffet med fængsel.

Købene bliver som hovedregel identificeret i bankernes markedsovervågning og indberettet til Finanstilsynet.

Finanstilsynet har data på alle handler med danske værdipapirer. Hvis Finanstilsynets nærmere undersøgelse af handlerne bekræfter mistanken, bliver investoren politianmeldt.

Sådan kan du undgå at begå markedsmanipulation:

Dit formål med at købe bør være bundet i et ønske om at ændre, hvor meget du ejer af den enkelte aktie. Hvis dit ønske med handlen er at ændre kursen, skal du ikke handle.

Et kursfald er ikke en undskyldning for at handle kursen op. Aktiekurser går op og ned. Når kurserne går ned, kan investorer blive frustrerede over, at deres beholdning mister værdi. Det må dog ikke føre til, at de køber for at
tvinge kursen op igen.

Følgende råd fra Finanstilsynet kan hjælpe dig som investor til at handle på en måde, som reducerer risikoen for at begå markedsmanipulation gennem små aktiehandler:

Undlad mange små kurspåvirkende handler

Det er ikke muligt at sætte beløb på, hvad der udgør en meget lille trans-
aktion, eller hvor mange handler, der udgør ”mange”. Det kommer blandt andet an på aktiens likviditet. Det væsentlige er, at transaktionerne ikke ”sminker” aktiekursen, så den fremstår kunstig.

Overvej at bruge limiterede ordrer

Overvej at indlægge en limiteret ordre med en pris, der ikke vil ændre gældende markedskurs. Det kan du gøre i stedet for at indlægge en markedsordre eller en limiteret købsordre med en høj pris. På den måde vil handlen ikke påvirke kursen.

Husk, at et velfungerende marked bygger på tillid. En mistanke om, at investorer handler urent eller uden reelle interesser, kan skade markedet. Nogle investorer vil, hvis de får mistanke om markedsmanipulation, helt forlade markedet. Dette er baggrunden for markedsmisbrugsforordningen, og for at både banker, markedspladser og Finanstilsynet overvåger markedet med henblik på at identificere og efterforske sager om markedsmisbrug.

Læs mere hos Finanstilsynet her.