Perspektiv

Rædsomt halvår for obligationer

Billede
Hvis vi stod ved udgangen af 2022 nu, ville det have været det værste år nogensinde for lange amerikanske obligationer målt på det nominelle afkast.
Billede

Af
Christian Kjær

Redaktør, ck@shareholders.dk

Det har indtil videre været et nervepirrende år at være aktionær. Alligevel har bevægelserne i de lange obligationskurser været langt mere usædvanlige end de overordnede bevægelser på aktiemarkederne i løbet af 1. halvår.

Det konkluderer chefstrateg i Nordea Andreas Østerheden, der har taget et kig på historikken.

Få aktietips hver uge - tilmeld dig nyhedsbrevet her

”Historiske data for årlige afkast siden 1802 viser, at hvis vi stod ved udgangen af 2022 nu, ville det have været det værste år nogensinde for lange amerikanske obligationer målt på det nominelle afkast,” siger han og uddyber årsagen:

”Det skyldes den kraftige og hurtige stigning i renterne, men også at rentestigningen begyndte fra et historisk lavt niveau.”

Også betydelig effekt på aktier
Han understreger, at de stigende renter også har i år også haft en betydelig effekt på aktiemarkederne, og selvom kurserne på aktier og obligationer er blevet langt mere attraktive i løbet af året, vil usikkerheden om den fremtidige vækst ifølge chefstrategen nok fortsat tynge kursudviklingen.

”Det er vigtigt at minde sig selv om, at det ikke er omkostningsfrit at investere i de finansielle markeder, for højere afkast kommer ikke uden risiko. På længere sigt er det derfor utrolig vigtigt at fastholde sin langsigtede investeringsstrategi, netop fordi man i de gode tider vil blive kompenseret for de dårlige tider, der også i fremtiden vil komme,” siger han.

Og usikkerheden er ikke væk trods det lettelsens suk, markederne har draget i de seneste dage.

”Selvom det ville være dejligt, hvis usikkerheden på markederne var forbi i denne omgang, skal man nok være påpasselig med at konkludere dette på nuværende tidspunkt. De kortsigtede udsigter er fortsat slørede i takt med at centralbankerne fortsætter deres aggressive pengepolitiske stramninger og investorerne vurderer de vækst- og indtjeningsmæssige effekter som højere renter og strammere pengepolitik vil have,” siger Andreas Østerheden.

Sværere at sikre blød landing
Chefen for den amerikanske centralbank Fed Jerome Powell indikerede i den forgangne uge, at det ikke kan udelukkes, at amerikansk økonomi på et tidspunkt glider ind i recession, men det er dog ikke centralbankens hovedscenario.

Læs også: Scor skattefri gevinst på 37.300 kroner til dit barn eller barnebarn - hvert år

”Som tiden går, bliver det sværere for Fed at sikre en blød landing for økonomien, men husholdningerne er bedre rustet end tidligere til at modstå den høje inflation og fremtidig modvind,” vurderer Andreas Østerheden, der mener, at denne uge bliver interessant.

”Torsdag bliver særligt vigtig, da vi får de seneste data for den amerikanske centralbanks foretrukne inflationsmål PCE,” siger han.

Aktier synes oversolgte
Ifølge analytikerne i Nordea ser det ud til, at aktiemarkederne er oversolgte i øjeblikket.

"Aktiemarkederne synes i øjeblikket fortsat noget oversolgte, da investorerne forsøger at indprise alle de negative nyheder. Ser vi på udviklingen i S&P 500-indekset i år, har markedet efter vores vurdering allerede indpriset en mindre recession,” siger Andreas Østerheden.

Chefstrateg: Her er aktiemarkedets bund

Samtidig viser en undersøgelse af stemningen blandt investorer foretaget af the American Association of Individual Investors (AAII), at stemningen fortsat er tæt på et historisk lavpunkt.

”Tekniske indikatorer som fx RSI-indekset tyder også på et oversolgt marked og dermed potentiale for en vis optur på kort sigt,” siger chefstrategen.

Pessimisme fortsætter – men stort potentiale for stigninger
Han vurderer, at den generelle pessimisme blandt markedsdeltagerne nok vil fortsætte en rum tid endnu, da der fortsat er stor usikkerhed om væksten fremover.

”Men efterhånden som bekymringen for væksten begynder at aftage, vil der være et stort stigningspotentiale,” siger han.

Der er dog ikke kun dårligt nyt. Sammenlignet med den historiske udvikling er udsvingene på aktiemarkederne ikke voldsomme, fortæller chefstrategen.

”Indtjeningen per aktie i S&P 500-indekset ventes fortsat at stige og holde sig bemærkelsesværdigt stabil selv i tilfælde af en vækstafmatning. Under disse omstændigheder ser vi stadig størst stigningspotentiale for selskaber med en indtjening af høj kvalitet, da vi forventer, at de nemmere vil kunne navigere i oprørte vande.”

Comeback til value og defensive aktier
Han hæfter sig også ved, at 2022 indtil videre har givet et comeback til valueaktier, da den høje inflation og den stigende risiko for højere renter har fået investorer til at frasælge vækstaktier. Generelt har investorerne i år søgt over i mere defensive aktiestrategier, og dermed har defensive aktier og aktier med lav volatilitet været nogle af dem, der har klaret sig bedst.

Læs også: Sælger dansk aktie efter 15 års ejerskab - og køber en ny

”Begge typer af aktier er sædvanligvis gunstige i tider, hvor den økonomiske aktivitet aftager, og usikkerheden om væksten er forhøjet. Udviklingen i inflationen, væksten og renterne er afgørende for, hvilke strategier der er bedst på kort sigt. Nogle argumenterer for, at et højere renteniveau understøtter value-aktier,” siger han og uddyber:

”Men historiske data viser, at et højere renteniveau ikke nødvendigvis er afgørende for, om value-aktier klarer sig godt (Maloney & Moskowitz, AQR, 2021, red.). Derfor er det ikke givet, at et fremtidigt højere renteniveau vil favorisere valueaktier frem for vækstaktier.”

I lyset af de kraftige rentestigninger i år skyldes den bedre udvikling i valueaktier ifølge chefstrategen, at investorerne har omlagt deres investeringer væk fra dyre vækstaktier, selvom noget taler for et løft til vækstaktierne, når renterne på et tidspunkt falder.

”Lange perioder med lav vækst og lav inflation som i årene før pandemien er i vores optik mindre sandsynlige fremadrettet. Spredning på mange aktier og obligationer, men også på tværs af geografi, sektorer og faktorer, er afgørende fremadrettet,” vurderer Andreas Østerheden.

Meld dig ind og modtag magasinet Aktionæren 9 gange årligt