Perspektiv

Professorer: Sådan bliver aktieafkastet på 5 og 10 års sigt

Billede
Det er spørgsmålet, alle investorer kredser om: Hvordan bliver afkastet i fremtiden? Rådet for afkastforventninger med professor Jesper Rangvid i spidsen leverer her et bud på, hvad du kan forvente i afkast af henholdsvis aktier og obligationer på kort og mellemlang sigt.
Billede

Af
Christian Kjær

Redaktør, ck@shareholders.dk

5 procent. Det er, hvad du kan forvente i årligt afkast fra globale aktier på 1-5 års sigt.

Det vurderer rådet for afkastforventninger, der har professor ved Copenhagen Business School Jesper Rangvid som formand. To gange årligt kigger rådet i krystalkuglen, og de er netop udkommet med en ny vurdering.

Fra år 6-10 vil globale aktier give et afkast på 5,9 procent årligt, vurderer rådet.

Samlet set vurderer rådet, at du fra år 1-10 vil få et årligt afkast på 5,5 procent ved at investere i globale aktier.

Prisbevidst investor: Stor dansk aktie er mere end dobbelt så meget værd

Sjovere bliver det, hvis du kigger i retning af aktier fra de såkaldte emerging markets, vurderer rådet. Her kan du fra år 1 til 5 forvente et afkast på 7,6 procent, mens afkastet fra år 6-10 vil lægge sig på årlige 8,7 procent.

Se også afkastforventningerne for en række aktiver i tabelform herunder.

1-5 års sigt:

Billede

6-10 års sigt:

Billede

1-10 års sigt:

Billede

Fra år 11 og frem:

Billede

Selvom de af rådet fastsatte forventede afkast på eksempelvis globale aktier er lavere end de historiske afkast på aktier, ser det trods alt sjovere ud, end hvis pengene sættes i obligationer, især dem, der udstedes af staten og realkreditinstitutterne.

Læs også: Afslører sin opskrift - sådan slår han markedet

Stats- og realkreditobligationer forventes nemlig at give et årligt afkast på et rundt nul fra år 1 til 5. Først fra år 6 til 10 ventes der at rulle lidt afkast ind på kontoen, nemlig et årligt afkast på 1 procent. Samlet set ventes stats- og realkreditobligationer at bidrage til porteføljen med afkast på 0,5 procent fra år 1 til 10.

Rådet har desuden en række bud på, hvordan inflationen bliver i de kommende år. De forventninger kan du se i tabellen herunder.

Billede

Formand: Vanskeligt at forudsige afkast
Formand for Rådet for Afkastforventninger Jesper Rangvid har knyttet en række kommentarer til det at forsøge sig med forudsigelser af afkast. De kommentarer kan du læse her:

”At udarbejde prognoser er selv i rolige perioder et vanskeligt arbejde. Udfordringerne øges selvsagt markant, når man så i løbet af to år udsættes for epokegørende omvæltninger i form af først Coranakrisen og dernæst invasionen af Ukraine, der begge har sløret udsigterne især på kort sigt,” siger Jesper Rangvid uddyber:

”Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at afkastforventningerne især er beregnet på at skabe klarhed om afkastforholdene på længere sigt. Typisk vil der for det korte og mellemlange sigt være større eller mindre ændringer fra halvår til halvår, mens forventningerne for det lange sigt normalt vil være mere stabile fra år til år,” påpeger han.

Læs også: Sælger to aktier og køber ny med kæmperabat

Desuden slår han fast, at Coronakrisen var hårdere ved finansmarkederne end den igangværende krig i Ukraine.

”Coranakrisen havde på helt kort sigt større effekt på værdipapir- og kapitalmarkederne, end vi har set indtil nu under krigen i Ukraine. Selvom de finansielle markeder rettede sig forholdsvist hurtigt efter Coronakrisen, er hele pointen med at indarbejde usikkerhed i afkastforventningerne netop, at ekstreme udfald ikke kan udelukkes”, siger professor ved CBS, Jesper Rangvid.

Udover formand Jesper Rangvid, sidder også Torben M. Andersen, professor ved Aarhus Universitet samt bestyrelsesformand for ATP og tidligere overvismand, i rådet.

Tredje mand i rådet er Peter Engberg Jensen, der er bestyrelsesformand for blandt andet Finansiel Stabilitet. Desuden er han tidligere koncernchef i Nykredit.

Meld dig ind og få adgang til alle artikler og aktietips

Artikler, analyser, klummer eller interviews mm. i Aktionæren og på shareholders.dk kan ikke erstatte individuel rådgivning. Undersøg og vurder altid selv de investeringer, du overvejer, ud fra din investeringsstrategi, risikovilje og tidshorisont. Synspunkter og anbefalinger svarer ikke nødvendigvis til Dansk Aktionærforenings holdninger. Dansk Aktionærforening og skribenterne kan ikke påtage sig ansvaret for eventuelle tab, som du måtte pådrage dig ved at følge anbefalinger i Aktionæren.

Få aktietips hver uge - tilmeld dig nyhedsbrevet her