Perspektiv

Historisk rødt år: Ligner en 100-årshændelse

Remote video URL
For første gang i 40 år gav samtlige danske investeringskategorier negative afkast i 2022. Det er samtidig første gang, at både aktie- og obligationsfonde har tabt mere end 10 procent i gennemsnit på et år, viser ny opgørelse.
Billede

Af
Christian Kjær

Redaktør, ck@shareholders.dk

Året 2022 har på ingen måde været gavmild ved investorer generelt og heller ikke dem i danske detailfonde.

Med negative afkast i alle fondskategorier blev 2022 et af de dårligste år nogensinde for de danske investorer, og man skal mere end 40 år tilbage for at finde en lignende nedtur for alle kategorier.

Det viser Finans Danmarks afkaststatistik for 2022.

Desuden er det også det første år, hvor både aktie- og obligationsfonde har tabt mere end 10 pct. i gennemsnit. Selv i 2008, hvor nogle aktiekategorier leverede negative afkast i størrelsesordenen -40 til -50 procent, var det muligt at realisere et afkast på op til 6 procent i udvalgte obligationskategorier.

Bedre end i 2008

Ser man på det samlede afkast for alle detailfonde, er investorerne dog stadig kommet bedre ud af 2022 med et gennemsnitligt afkast på -13,1 procent i forhold til 2008 hvor gennemsnittet var -16,4 procent.

"Sammenfaldet af stærkt negative afkast på både aktie- og obligationsmarkederne har været helt specielt for 2022 og gør det investeringsmæssigt til noget, der ligner en 100-årshændelse”, siger investeringschef Kåre Valgreen, Investering & Opsparing i Finans Danmark, og fortsætter:

”Som regel råder man investorer til at sprede deres risiko ud på mange forskellige investeringsområder, da sandsynligheden for at tabe her er mindre, end hvis man kun investerer i for eksempel én aktivtype, en eller få sektorer eller inden for et snævert geografisk område. Men ingen regel uden undtagelser, og 2022 har i den grad udfordret alle investorer, uanset hvad de har investeret i. At sprede sine investeringer er dog stadig et rigtig godt råd, da den markedsudvikling vi har set i år, har været meget ekstrem og yderst sjælden.”

Ekstraordinært store udbytter

Investorerne solgte i december også netto beviser i de danske detailfonde, men nettokøbet år-til-dato endte positivt med godt 3,9 milliarder kroner.

Bag dette beskedne nettokøb ligger et meget stort nettosalg af fonde, der investerer i udenlandske obligationer.

Aktiefonde, blandede fonde og fonde med danske obligationer havde alle tilgang af nye investeringsmidler.

Samtidig har investorerne i 2022 modtaget ekstraordinært store udbytter på 47 milliarder kroner, hvilket er næsten en fordobling i forhold til de 25 milliarder kroner, der blev udbetalt i 2021.

Kombinationen af et svagt nettokøb, ekstraordinært store udbyttebetalinger og negative afkast har medført at formuen i de danske detailfonde er faldet med 16,4 procent i 2022. Det ligger dog stadig langt fra resultatet i 2008, hvor formuen faldt med 32,2 procent.

Månedens highlights:

  • En kombination af dårlige afkast og nettosalg i de danske fonde har ledt til at formuen i de danske detailfonde er faldet med 4 procent i december.
  • Tre typer af investeringsfonde realiserede beskedne positive afkast i spændet 0,5 til 2,5 procent i december: Aktier Danmark, Aktier Kina og Kapitalforeninger Øvrige.
  • Månedens tabere var Aktier Nordamerika med et negativt afkast på -9,4 procent samt Aktier Globale med et afkast på -6,6 procent.
  • Kigger man året der er gået i aktiekategorierne er det særligt Aktier Norden og Aktier Emerging Markets der har haft et dårligt år med negative afkast på mere end -20 procent. Aktier Japan er den eneste aktiekategori der ikke afslutter året med et tocifret negativt afkast.
  • Samtlige obligationskategorier realiserede i december et negativt afkast. Obligationer Emerging markets klarede sig bedst med et afkast på -0,4 procent, og værst gik det for Obligationer Lange Danske som endte med et afkast på -1,9 procent. Kigger man på hele året er det ligeledes Obligationer Lange Danske der har været den store taber i obligationssegmentet med et afkast på -14,7 procent i 2022.
  • Investorerne har i december købt obligationsfonde for næsten 2 milliarder kroner. Samtidig har de solgt aktiefonde for 3,7 milliarder kroner, og de blandede fonde har oplevet et småt frasalg på 20 millioner kroner.
  • Kigger man på hele året har alle store fondskategorier dog oplevet et positivt nettokøb med undtagelse af udenlandske obligationsfonde, som investorerne har nettosolgt 14,3 milliarder kroner af.

 

Billede
Billede

Under InvestorUgen var OptimalInvest i studiet for at fortælle om, hvordan du kan udvælge fonde. Der var tale om et sponsoreret indlag, som du kan se herunder.

Remote video URL