Perspektiv

Overvåger ikke afkast og omkostninger godt nok

Billede
Bestyrelser i de danske investeringsforeninger overvåger ikke afkast og omkostninger i danske investeringsforeninger på tilfredsstillende vis, viser undersøgelse.
Billede

Af
Christian Kjær

Redaktør, ck@shareholders.dk

Det er gratis at tilmelde sig Dansk Aktionærforenings nyhedsbrev, hvor du får aktietips hver uge.

Bestyrelsernes overvågning og håndtering af afkast og omkostninger i danske investeringsforeninger og værdipapirfonde er ikke god nok.

Det fastslår Finanstilsynet, der har undersøgt netop dette hos syv udvalgte investeringsforeninger.

Investorerne risikerer derfor, at afkastet er utilstrækkeligt, og omkostninger er for høje, skriver tilsynet i en meddelelse om undersøgelsen.

Når vi dykker længere ned i undersøgelsen, fremgår det, at alle syv undersøgte bestyrelser, har mangler i sin styring. Seks ud af syv bestyrelser har ikke foretaget en tilstrækkelig evaluering af afkast eller omkostninger.

For Dansk Aktionærforenings analytiker af investeringsforeninger Ulrik Dall, er undersøgelsens konklusioner ubehagelig læsning.

”For os investorer viser det, at bestyrelserne i investeringsfondene ikke har fokus på investorernes interesse, men snarere har ’koncernbrillerne’ på,” siger han.

Læs også: "Aktien kan bære den dobbelte pris"

Med udgangen af juni 2023 var der placeret mere end 1.200 mia. kr. i danske investeringsforeninger og værdipapirfonde, der primært henvender sig til almindelige private investorer.

Også underdirektør på kontoret for investorbeskyttelse hos Finanstilsynet Sean Hove er klar i mælet.

”Det er afgørende, at investorerne har tillid til de finansielle markeder. Derfor skal bestyrelserne i investeringsforeningerne og værdipapirfondene sikre, at fondene leverer et tilfredsstillende afkast, og at investorerne ikke pålægges for høje omkostninger,” siger Sean Hove.

Det er bestyrelserne i investeringsforeningerne og værdipapirfondene, der har ansvaret for at sikre, at investorernes interesser varetages betryggende. En af bestyrelsens væsentligste opgaver er derfor at sikre, at den modtager tilstrækkelig rapportering om afkast og omkostninger for dermed at kunne foretage en evaluering og håndtere et utilstrækkeligt afkast eller høje omkostninger.

Finanstilsynet har undersøgt, om bestyrelserne har styringsdokumenter, f.eks. politikker eller lign., der indeholder dækkende krav til rapportering om afkast og omkostninger.

Læs også: 5 vurderinger af prisen på Brdr. Hartmann-aktien

Derudover har Finanstilsynet undersøgt, om bestyrelserne i praksis foretager tilstrækkelig evaluering af fondenes afkast og omkostninger.  Bestyrelsens evaluering skal sikre, at der bliver gennemført tiltag, hvis afkastet ikke er tilfredsstillende, eller omkostningerne ikke er markedskonforme og konkurrencedygtige.

Til undersøgelsen udvalgte Finanstilsynet syv fonde, der over en periode havde haft utilfredsstillende afkast sammenlignet med f.eks. benchmark, eller høje omkostninger, hvor de høje omkostninger ikke afspejledes i et merafkast.

Finanstilsynet konkluderede, at ingen af de undersøgte bestyrelser i investeringsforeningerne og værdipapirfondene havde tilstrækkelige styringsdokumenter for evaluering af afkast og omkostninger. Heraf fik fem bestyrelser påbud om ikke at have tilstrækkelige styringsdokumenter for evaluering af afkast, og alle syv bestyrelser fik påbud om ikke at have tilstrækkelige styringsdokumenter for evaluering af omkostninger.

Forvalter køber tre nye aktier: "Omsætning forøget 40 år i træk"

Finanstilsynet konkluderede også, at seks af de syv bestyrelser ikke i praksis havde foretaget tilstrækkelig evaluering og håndtering af de udvalgte fondes afkast eller omkostninger.  Heraf havde fire af bestyrelserne ikke forholdt sig til, at deres fond havde et utilfredsstillende afkast, og fem af bestyrelserne havde ikke havde forholdt sig til eller reageret på et højt omkostningsniveau.

”Undersøgelsen viser vigtigheden af, at bestyrelserne har gode styringsdokumenter, der sikrer betryggende rapportering og evaluering af afkast og omkostninger i fondene. Styringsdokumenterne skal sikre, at bestyrelserne kan foretage tilstrækkelig evaluering af afkast og omkostninger, handler i tide og dermed sikrer, at investorernes interesser varetages bedst muligt,” siger Sean Hove.

Finanstilsynet har givet påbud til alle bestyrelserne i investeringsforeningerne og værdipapirfondene for mangelfulde styringsdokumenter for evaluering af afkast, omkostninger – eller begge dele.

Seks bestyrelser fik påbud for ikke at have foretaget tilstrækkelig evaluering af afkast eller omkostninger i de pågældende fonde.

Medlemmer kan også se tv-formatet aktietippet herunder.

I det aktuelle klip er det Morten Kongshaug fra Copenhagen Allocation Partner, der udpeger en af sine favoritaktier lige nu:

Bliv medlem for kun 795,- årligt

Du får:

Svarende til 66 kr./md.

Ubegrænset adgang - og meget mere.

 • Aktietips & artikler
 • Ugentlige nyhedsbreve
 • 9 magasiner af Aktionæren
 • Danmarks største rabatportal
 • Analyser
 • Aktie-TV & videoer 
 • Arrangementer & events
 • Masterclasses
 • Guides
 • Lokalforeningsnetværk
 • Investorredskaber
 • Digital uddannelse & kurser
 • Konkurrencer
 • InvestorSparring
 • Adgang til InvestorUgen
 • Støtter aktionærdemokratiet

Ingen binding, kan altid opsiges til udløb af kontingentperiode.

Du får også tilsendt seneste nummer af magasinet Aktionæren ved indmeldelse (værdi 79,95).

Medlemskabet fornyes årligt - priserne er inkl. moms.

Bliv medlem Icon