Perspektiv

Guldskat kan blive dyr for private investorer

Billede
Billede

Af
Christian Kjær

Redaktør, ck@shareholders.dk

Guldprisen er steget i kølvandet på øgede geopolitiske usikkerheder.

Stigningerne gør det derfor aktuelt at skele til beskatningen på guld og guldmønter, men… Der findes ikke særlige regler for skat ved investering i guldbarrer og guldmønter.

Det betyder, at der kun sker beskatning, hvis man har køb og salg af guld som sin levevej, eller hvis investeringen er foretaget i håb om at kunne sælge med fortjeneste.

I praksis har det ifølge Julie Refstrup, skattemanager hos revisionsselskabet BDO, vist sig, at det stort set er umuligt at vinde gehør for, at en investering ikke er foretaget i spekulationsøjemed. For private betyder det, at gevinster ved salg af guldbarrer typisk beskattes som personlig indkomst med en marginalskat op til omkring 53 procent inkl. kirkeskat. Tab kan fradrages, men typisk kun som et ligningsmæssigt fradrag – det vil sige til en skatteværdi på omkring 26 procent.

Gevinster og tab opgøres handel for handel og ikke efter et nettoprincip. Private kan dermed komme til at betale skat, selvom de samlet har tabt penge på deres investering.