Perspektiv

Danmark kan mere når det gælder investorkultur

Billede
Hvis Danmark skal kunne mere, er det ulogisk samtidig at begrænse private investorers risikovillige kapital.
Billede

Af
Mikael Bak

Direktør i Dansk Aktionærforening

Danmark kan mere, men regeringen vil mindre. Det må være konklusionen, når vi som private investorer skal vurdere regeringens forslag om, at højere aktieskat skal finansiere højere beskæftigelse.

Hvis Danmark kan mere, som regeringen slår på tromme for i sin nye reformpakke, så virker det nemlig højst ulogisk, at vi samtidig skal begrænse de private investorers risikovillige kapital, som regeringen ønsker at gøre ved at hæve skatten på aktiegevinster.

Det virker heller ikke logisk, at målet om at øge arbejdsudbuddet bliver koblet sammen med forslag om højere aktieskat. Regeringen og de øvrige partier bør i stedet tænke offensivt og få flere danskere i gang med at investere, og fremme forholdene for de innovative virksomheder, der øger produktiviteten gennem nye smarte løsninger med robotter og automatisering. Samtidig handler det om at skabe bedre vilkår for de virksomheder, der allerede i dag med succes får udsatte og langtidsledige ind på arbejdsmarkedet. Her bakker vi gerne op.

Færre investorer
Men højere aktieskatter vil ikke skaffe flere hænder på arbejdsmarkedet. Det vil med stor sandsynlighed betyde færre investorer. Og det bliver Danmark ikke rigere af. Tværtimod. Hvis regeringens mål er, at vi som samfund skal have verdensrekord i høje aktieskatter, så betyder det, at endnu flere vækstvirksomheder vil flytte til udlandet, når de skal børsnoteres. Det vil efterlade flere arbejdsløse hænder i Danmark og det er trods alt næppe regeringens strategi.

Vi må ikke glemme, at en helt ny generation af investorer har meldt sig på banen de seneste år. De virker endnu mere klar til at tage et aktivt medansvar og stille krav til de virksomheder, som de investerer i. Og dem skal vi bakke op om. De seneste 18 måneder har vist, at de private investorer i den grad står klar med risikovillig kapital til vækstvirksomheder på for eksempel First North-børsen, og på den måde understøtter virksomheder, der tager ansvar både teknologisk, miljømæssigt og socialt. Vi bør kræve højere ambitioner i stedet for højere skatter.

Styrker aktionærdemokrati
Vi arbejder i Dansk Aktionærforening for at styrke aktionærdemokratiet og sikre de bedste vækstvilkår både for virksomhederne, for investorerne og for Danmark. Og vi går altid gerne i dialog. Det er ikke en ideologisk eller politisk agenda. Det handler om at skabe afkast med mening. For at leve op til vores mission bringer vi her tre indspil, der forhåbentligt kan indgå, når politikerne skal forhandle en endelig reformaftale på plads:

For det første skal det gøres attraktivt og mere enkelt at investere i udviklingsvirksomheder. Særligt de virksomheder, der tager et socialt ansvar og skaffer flere folk i arbejde. Og de virksomheder, der udvikler automatiserede løsninger og robotteknologi, som om fem-ti år kan vise hele verden, at Danmark ligger helt i front, når det handler om fremtidens effektive og bæredygtige samfund.

En konkret løsning vil være at hæve aktiesparekontoens loft til f.eks. 200.000 kr. i 2022, og samtidig målrette puljer der skal rettes mod socialt ansvarlige virksomheder.

Målet er flere investorer
For det andet skal der satses endnu mere på at fremme viden og uddannelse om opsparing og investering. Vi skal undgå, at der render naive guldgravere rundt, som jagter hurtige aktiegevinster for lånte penge, og samtidig skal vi frem for alt undgå at skræmme nye investorer væk med nye rekordhøje aktieskatter. Målet må være et solidt løft af kompetencerne i velfærdssamfundet og en målrettet indsats, der skal øge andelen af danskere, der ejer én eller flere aktier, fra 33 pct. til 66 pct. Hermed vil vi sikre, at virksomhederne bedre kan hjælpe den sidste udsatte del af befolkningen, som har svært ved at komme i gang.

Sidst men ikke mindst skal politikerne huske tålmodigheden. Selvom vi befinder os i en intens genåbning, hvor restauranter må holde lukket for servering, fordi de ikke kan skaffe kvalificeret arbejdskraft, er der lys forude. Det virker oplagt, at det ikke kun er flere pensionister og mere udenlandsk arbejdskraft, der er løsningen. Vi må forvente, at mange af de tusindvis af unge og ufaglærte, der i det seneste års tid er søgt over mod de velbetalte job i de midlertidige test- og vaccinecentre igen vil vende tilbage til restaurations- og servicebranchen.

Lad os satse på, at fornuften sejrer. Målet er, at vi kan fastholde og forbedre de vilkår, vi giver de danske investorer og den danske vækstpolitik – ikke forringe dem. Lad os sammen vise, at “Danmark kan mere – også når det gælder en stærkere investorkultur”.