Nyhed

Sådan opstod flash crashet i maj

Billede
Det danske aktiemarked blev den 2. maj ramt af kortvarige, men voldsomme kursfald – et såkaldt flash crash. Kursfaldene skyldtes én forkert salgsordre, der blev afgivet til markederne ved en tastefejl. Finanstilsynet har undersøgt såkaldte algoritmehandleres handelsmønster under flash crashet samt brugen af algoritmehandel i danske aktier generelt.
Billede

Af
Christian Kjær

Redaktør, ck@shareholders.dk

BLIV MEDLEM AF DANMARKS STØRSTE INVESTERINGSFÆLLESSKAB

Den 2. maj 2022 faldt det ledende danske C25-indekset 6,5 procent i løbet af få minutter. Årsagen var, at en dealer ved en fejl lagde en usædvanligt stor ordre i markedet på tværs af flere europæiske aktiemarkeder.

Dealeren, der skulle indlægge salgsordren på markedet, indtastede ordren med de forkerte ordreparametre. Derfor blev salgsordren adskillige gange større end tiltænkt. Samtidig blev ordren kun i mindre grad bremset af børsmedlemmets førhandelskontroller.

Det fremgår af Finanstilsynets analyse af flash crashet i europæiske aktier.

Private investorer købte billigt

Finanstilsynets underdirektør Anders Balling minder om, at såkaldt flash crash er meget usædvanlige, men når de sker, er det ikke uden risiko.

”Den største risiko for detailinvestorer er, hvis man benytter sig af visse ordretyper, hvor man automatisk sælger ud under et kursfald, eller hvis man i øvrigt reagerer meget hurtigt under pludselige markedsudsving,” siger han til Aktionærforeningens nyhedsbrev.

Det var dog primært det modsatte, der skete, konkluderer han.

”Når vi ser på handlerne den 2. maj, kan vi se, at detailinvestorerne generelt var nettokøbere i forbindelse med flash crashet, fordi mange benyttede sig af købsordrer med lave limits,” siger han.

Algoritmehandel bag størstedelen af danske aktiehandler

Finanstilsynet har også analyseret brugen af algoritme- og højfrekvenshandel i danske aktier generelt.

Analysen viser, at langt størstedelen af handlerne i danske aktier sker ved algoritmehandel, og metoden bliver bredt anvendt af de finansielle aktører.

Finanstilsynets analyse viser, at algoritmer i dag eksekverer 76 procent af aktiehandlen på Nasdaq Copenhagen. Dette er en stigning fra 52 procent i 2015.

Giver billig og effektiv eksekvering af ordrer

Undersøgelsen viser også, at algoritmehandel bliver foretaget af værdipapirhandlerne på vegne af en bred gruppe af investortyper, herunder detailinvestorer, pensionsselskaber, investeringsfonde og ikke-finansielle selskaber.

Finanstilsynet peger på, at der både fordele og risici ved algoritmehandel. Metoden bidrager til billigere og mere effektiv eksekvering af ordrer samt bedre prisfastsættelse i markedet. Med algoritmehandel følger dog også andre risici.

”Selvom markedshændelsen den 2. maj 2022 kan henføres til en menneskelig fejl, viser den også, hvor hurtigt det kan gå i et algoritmedrevet marked, hvis der ikke er tilstrækkelige kontroller hos markedsaktørerne,” siger Anders Balling.

Finanstilsynets undersøgelse af flash crashet
Læs Finanstilsynets rapport her.