Nyhed

Nye milliarder flyder ind i danske fonde henover sommeren

Billede
Mange har brugt sommeren på at investere. Det viser efterspørgslen efter danske investeringsfonde, der har oplevet en tilgang af nye penge i juli på mere end 8 milliarder kroner.
Billede

Af
Christian Kjær

Redaktør, ck@shareholders.dk

I juli har investorerne købt for netto 8 milliarder kroner i danske investeringsfonde. Det viser en ny opgørelse fra Finans Danmark.

Når vi kigger overordnet på 2021, bliver det kun overgået af de meget høje tilgange i januar og marts, der var på henholdsvis 10,7 og 8,9 milliarder kroner.

”De mange nye midler, der er tilført fondene i sommerferieperioden indikerer, at investeringskulturen i Danmark er inde i en rivende udvikling. Generelt har vi siden coronakrisen ramte Danmark i foråret 2020 set, at danskernes interesse for at investere har været kraftigt stigende,” siger Kåre Valgreen, investeringschef i Finans Danmark.

Midlertidigt eller varigt fænomen
Kåre Valgreen peger på, at det bliver diskuteret, om den store investeringslyst er udtrykt for et midlertidigt fænomen grundet ekstraordinære store opsparinger grundet at det har været vanskeligere at bruge penge under nedlukningerne, eller om der er tale om en mere varig investeringsadfærd.

”Ser vi på tallene for investeringsfondene tyder intet på, at tilbagerulningen af restriktioner har fået danskerne til at investere mindre, også selvom mange har haft store gevinster, som de kunne have realiseret og forsødet ferien med,” siger han.

Ser vi på 2021 generelt, har alle de største kategorier indenfor investeringsfonde haft en tilgang af nye penge. Især er det dog fonde med danske aktier og fonde med fokus på bæredygtighed, der har haft investorernes interesse.

Tilbage på høje niveauer
I de første syv måneder af 2021 har der været et nettokøb af danske detailfonde på knap 47 milliarder kroner. Det svarer til 5 procent af investeringsfondenes formue ved årets begyndelse.

Samlet er der i 2021 blevet investeret mere end fire milliarder kroner i fonde, der investerer i danske aktier. Målt i forhold til formuen ved året begyndelse, er det den af hovedkategorierne, der har modtaget flest nye penge. Nettokøbet svarer til godt 12 procent af formuen ved årets begyndelse og udgør knap 9 procent af årets nettokøb på tværs af alle fonde.

Det andet investeringstema, som har oplevet en stor tilgang af nye midler, er fonde, der er betegnet som enten ”bæredygtige” eller ”grønne”. Disse fonde har i årets syv første måneder registreret et samlet nettokøb på mere end 13 mia. kroner. Det svarer til knap 30 procent af årets samlede nettokøb af danske detailfonde.

”Selvom vi ikke endnu har et tilstrækkeligt historisk grundlag til at vurdere omfanget af bæredygtige investeringer, viser vores tal, at bæredygtighed som investeringstema har stigende bevågenhed hos investorerne. Samtidig ser vi, at udbuddet af investeringsfonde med fokus på bæredygtighed er i stor vækst. Både udbud og efterspørgsel peger derfor i samme retning, og vi er ikke i tvivl om, at bæredygtighed vil være et af de store investeringstemaer mange år fremover, ” siger Kåre Valgreen.

Billede