Nyhed

Danske aktiefonde runder milepæl

Billede
De danske aktiefonde forvalter nu mere end 500 milliarder kroner. Populariteten skyldes, at det er nemt at sprede sin risiko gennem fondene, vurderer investeringschef i Finans Danmark
Billede

Af
Christian Kjær

Redaktør, ck@shareholders.dk

I 2021 voksede formuen i danske aktiefonde rettet mod private investorer fra 390 milliarder kroner til 501 milliarder kroner.

Formuevæksten i 2021 er primært drevet af flotte afkast i aktiefondene, der forøgede fondenes samlede formue med 94 milliarder kroner.

Med en vækst på 10 milliarder kroner i årets sidste måned rundede danske aktiefonde rettet mod private investorer en samlet formue på 500 milliarder kroner i 2021. Helt nøjagtig forvaltede aktiefondene 501 mia. kr. ved udgangen af 2021.

Det er en stigning på 111 milliarder kroner – eller 28 procent – i forhold til begyndelsen af 2021, hvor den samlede formue lød på 390 milliarder kroner.

”At danske aktiefonde forvalter en samlet formue på 500 milliarder kroner, afspejler den popularitet, som fondene har blandt danskerne. Vi har tidligere set i opinionsundersøgelser, at langt hovedparten af danskerne foretrækker at investere i fonde frem for enkeltværdipapirer. Det skyldes ikke mindst, at det er nemt at få en fornuftig risikospredning, når der investeres i fonde. Fondene er derfor en vigtig del af mange danskeres opsparing, og det kan aflæses på de store formuer, som fondene forvalter,” siger investeringschef Kåre Valgreen, Investering & Opsparing i Finans Danmark.

Store afkast bag stigning
Hovedårsagen til formuestigningen er et samlet afkast på 94 milliarder kroner i 2021. Det store afkast afspejler, at der inden for fire af de fem største kategorier af aktiefonde har været et gennemsnitligt afkast på 20 procent eller mere.

De højeste afkast blandt aktiefondene i 2021 findes inden for kategorierne Aktier Nordamerika og Aktier Globale. Her var det gennemsnitlige afkast i 2021 på henholdsvis 33 procent og 28 procent.

I disse fonde er der typisk mange amerikanske aktier, som foruden flotte kursstigninger også har nydt godt af en styrket dollar over for kronen på ca. 7 procent i 2021. Fondene i Aktier Europa og Aktier Danmark leverede i 2021 et gennemsnitligt afkast på henholdsvis 25 procent og 20 procent, mens fondene inden for kategorien Aktier Emerging Markets leverede et gennemsnitligt afkast på 2 procent i 2021.

Billede

Foruden de store afkast har investorernes opkøb i fondene drevet den samlede formue i fondene op i 2021. Investorerne købte op for netto 29 milliarder kroner i aktiefondene i 2021.

Skruer op for investeringer
Til sammenligning var investorernes nettokøb i aktiefondene henholdsvis 6 milliarder kroner i 2019 og 24 milliarder kroner i 2020. I 2021 sendte aktiefondene ca. 12 milliarder kroner retur til investorerne i form af udbytter, hvormed det samlede nettoflow i aktiefondene (nettokøb fratrukket udbytter) endte på 17 milliarder kroner.

”Danskerne har de seneste par år skruet op for investeringslysten. Der har helt naturligt været spekuleret i, om det var et midlertidigt fænomen som følge af nedlukningerne, og om vi i så fald ville se, at en del af midlerne ville blive trukket ud igen efter kort tid. Det har vi dog ikke set nogen tegn på – heller ikke da samfundene var mere eller mindre fuldt åbne i sommeren og efteråret. Tværtimod fortsætter nettokøbene i danske fonde rettet mod private investorer med at være høje,” siger Kåre Valgreen.

Se også klippet nedenfor og hør hvorfor champagne kan være en god investering, hvornår det er bedst er at købe skjorter, og hvorfor man ikke skal lytte til de hysteriske kællinger. I tv-indslaget er både den afgående og den nye formand for Dansk Aktionærforening samlet til en snak med foreningens direktør.

Se hele programmet her: