Lokalforeninger

Sommerhilsen fra DAF Trekant - aktivitetsprogram efteråret 2023

Til medlemmerne af lokalforeningen DAF Trekant

Generalforsamling 2023 og bestyrelsens konstituering

Bestyrelsens beretning- og regnskab 2022 blev godkendt af generalforsamlingen. Efter valg af bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen og den efterfølgende konstituering, er bestyrelsen sammensat som følgende:

  • Søren William Pedersen, formand
  • Bjarne Hjulmand, næstformand og sekretær
  • Marianne Svane, kasserer
  • Ulrik Madsen, bestyrelsesmedlem
  • Maria Annel, bestyrelsesmedlem
  • Kim Nottelmann, suppleant
  • Ellen Gravach blev igen tilknyttet som adjungeret medlem samt
  • Revisor Cart Peter Andersen og revisor suppleant Viggo Hansen.

Aktieklubber og Aktieligaen

Ellen Crawach har besøgt lokalforeningens 5 aktieklubber. Konklusionen fra besøgsrunden er blandt andet, at der aktuelt er 5 ledige pladser i klubberne. Hvis du har lyst til at høre mere om aktieklubberne eller et ønske om at indgå i en aktieklub, kan du kontakte Ellen Cravach på mailadressen in-sight@in-sight.dk

Fra DAF Trekant deltog der to aktieklubber i forårets Aktieliga. Stort tillykke til aktieklubben ”Golden Group” fra Vejle der vandt dysten, og blev den heldige vinder af 5000 kr.

Følg DAF Trekant på LinkedIn og på Facebook

DAF Trekant har fået sin egen gruppe på LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/dansk-aktionærforening-trekant-daf-trekant/ og på Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100088505500971  På begge platforme er navnet DAF Trekant – Dansk aktionærforening DAF Trekant. Vi opfordrer til, at I anmoder om medlemskab af grupperne og at I deler siderne i jeres netværk

DAF Trekant generelt

Såfremt du har spørgsmål til lokalforeningens arbejde m.m. eller forslag til nye aktiviteter, er du velkommen til at kontakte formanden på mailadressen sowpe@icloud.com

Aktivitetsprogrammet for efteråret 2023

Vi har fået sammensat et alsidigt program med fokus på aktuelle markedsanalyser, virksomhedsbesøg og virksomhedspræsentationer og i 2023 gentager vi et lokalt undervisningsforløb. Uddybende oplysninger om arrangementerne kan du finde på www.Shareholders.dk fra uge 28 under DAF Trekant, og du vil 1 måned før det enkelte arrangement modtage en invitation i din mailboks.

Programmet er følgende:

Den 6.9.2023 – Det Europæiske el marked og handel med el – Solenergi og Ennogie Solar Group

Som almindelig forbruger er det svært at gennemskue elmarkedet og elpriserne udvikling, og de negative historier om handel med energi har fyldt en del i dagspressen. Nicolai Grue Nymark, der er direktør for Investering, Finansiering og Markeder hos EWII A/S vil give os en indføring i hvordan det danske og det Europæiske elmarked fungerer, hvor og hvordan elektricitet bliver handlet? regulering af elpriser og de lokale elselskabers rolle m.m.

I anden halvdel af programmet skal vi møde Lars Brøndum Petersen der er Chief Executive Officer i selskabet Ennogie Solar Group. Lars vil indledningsvis føre os ind i betydningen af- og fremtiden for solenergi, de politiske vinde, aktører på markedet m.m, og afslutningsvis præsenteres selskabet Ennogie Solar Group der er noteret på Københavns fondsbørs under gruppen First North selskaber. Arrangementet afvikles på Kolding Uddannelsescenter.

15.11.2023 - Åbent hus – kom i gang med at investere, markedssituationen og aktieanbefalinger

Igen i år deltager vi på Investorugen med et åbent hus arrangement på KUC. Indholdet henvender sig både til nye- og til kommende medlemmer men også til de mere erfarne investorer. Vi får besøg af John Stighøj fra Aktieinfo, der dels vil introducere til hvordan man kommer i gang med at investere og dels vil præsentere sit syn på aktiemarkedet og aktuelle aktieanbefalinger.

28.11.2023 – Temaarrangement om Skat – Hvorledes håndteres skatten på obligationer/fordringer, investeringsforeninger og -selskaber, aktier og udbytter m.m.

Arrangementet foregår hos Beierholm (statsautoriseret revisionspartnerselskab) i Kolding. Der sættes fokus på: Tips og tricks ift. skatteoptimering. Hvad skal man være opmærksom på når der investeres?  Hvad er skatten, når der investeres på børneopsparing, aktiesparekontoen, pensionsdepotet, med frie midler eller gennem eget investeringsselskab? Hvordan nedbringes skatten på udbytteindtægter? Hvornår er det hensigtsmæssigt hhv. købe eller sælge aktier mm. i relation til skattebetaling? Den skattemæssig behandling af finansielle kontrakter og kryptovalutaer, osv.

Vi ser frem til en aften, hvor revisorer og skatterådgivere giver gode råd inden årets afslutning!

September/november 2022 - Sådan finder du vej som investor - for dig som gerne vil blive klogere på dig selv og dine muligheder på aktiemarkedet. Undervisning ved Torben Udsen

Nu har du igen en unik chance for at deltage i en kursusrække som arrangeres af DAF Trekant og afholdes på KUC i Kolding, hvor du lærer dig selv og aktiemarkedet at kende, for på den måde at blive afklaret i forhold til din personlige strategi og arbejdsplan.

Kurset består af 4 undervisningsgange og veksler mellem teori og konkrete cases, hvor man i fællesskab løser opgaver og drøfter problemstillinger. Alt sammen med udgangspunkt i konkrete aktier, og den aktuelle viden som er tilgængeligt i praksis. På den måde omsætter I teori til praksis som guider dig til at finde netop den investorstil, der passer til dig, som du kan fastholde og bygge videre på efter kurset. Lektionsrækken omfatter:

Lektion 1: Kend dig selv som investor, Lektion 2: Lære aktiemarkedet at kende, Lektion 3: Strategi for dine aktier og Lektion 4: Arbejdsplan og handling

Målet ved slutningen af kurset er, at du er mere afklaret på hvordan din aktieportefølje bedst muligt kan sammensættes i forhold til dine investeringsmål og personlighed.

 

Med ønske om en god sommer vejrmæssigt og investeringsmæssigt

På bestyrelsens vegne

Søren Pedersen, Formand DAF Trekant