Lokalforeninger

Nytårshilsen fra DAF Trekant

Nyhedsbrev nr 6. - januar 2024

Kære medlem af lokalforeningen DAF Trekant

De vigende aktiemarkeder i 2022/23 har sat sine spor i Dansk Aktionærforening, der har været presset økonomisk i pga et faldende medlemsantal. Det ser dog ud til, at foreningen igen oplever medlemsfremgang og dermed en bedre økonomi. DAF Trekant har aktuelt 890 medlemmer og en del nye er kommet til i løbet af 2023.  Til jer der er nye kan jeg nævne, at DAF Trekant udsender et nyhedsbrev halvårligt, hvor i blandt andet kan orientere jer om hvad der sker i lokalforeningen.

Afslutningen på 2023 endte med en flot slutspurt for C25 – lad os håbe at trenden fortsætter i 2024. Det er paradoksalt, at der historisk ses en medlemstilbagegang når aktiemarkederne falder og medlemsfremgang når markedet stiger. I vores optik burde man specielt holde fast i sit medlemskab når markederne falder, da det netop er i faldende aktiemarkeder, at man som investor har behov for inspiration for at opnå gode investeringer.

Hvordan styrkes arbejdet i Aktieklubberne?

I DAF Trekant er der aktuelt 5 aktieklubber med tilsammen 60 medlemmer. Bestyrelsen og tovholderne på de 5 aktieklubber har haft et fællesmøde i 2023, hvor der var fokus på, hvordan vi i fællesskab kan styrke arbejdet i Aktieklubberne, hvordan vi kan tiltrække flere medlemmer til klubberne og hvordan vi får etableret nye klubber - gerne med forskelligt fokus og arbejdsformer. Bestyrelsen vil på januar mødet drøfte, hvordan vi kommer videre med de gode ideer og anbefalinger fra mødet. Hvis du har lyst til at høre mere om aktieklubberne eller et ønske om at indgå i en aktieklub, kan du kontakte Ellen Cravach på mailadressen in-sight@in-sight.dk

Følg DAF Trekant på LinkedIn og på Facebook

DAF Trekant har sin egen gruppe på LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/dansk-aktionærforening-trekant-daf-trekant/ og på Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100088505500971 På begge platforme er navnet DAF Trekant – Dansk aktionærforening DAF Trekant. Vi opfordrer til, at I anmoder om medlemskab af grupperne og at I deler siderne i jeres netværk.

DAF Trekant

Såfremt du har spørgsmål til lokalforeningens arbejde m.m. eller forslag til nye aktiviteter, er du velkommen til at kontakte formanden på mailadressen sowpe@icloud.com

Medlemsaktiviteter i 2023

Tak for det store fremmøde til de 10 medlemsarrangementer der er afviklet i 2023. Der har været et gennemsnitligt deltagerantal på 60, hvilket vi er godt tilfredse med. Som noget nyt har vi afviklet 3 arrangementer i samarbejde med DAF Fyn – 2 i Middelfart området og 1 i Kolding, der har bygget på bestyrelsernes personlige kontakter til de besøgte virksomheder. Tak til DAF Fyn for det gode samarbejde.

Aktivitetsprogrammet foråret 2024

Vi har sammensat et alsidigt program med fokus på aktuelle markedsanalyser, virksomhedsbesøg og virksomhedspræsentationer. Uddybende oplysninger om arrangementerne kan du finde på www.Shareholders.dk fra uge 1 under DAF Trekant, og du vil 1 måned før det enkelte arrangement modtage en invitation i din mailboks.

 

Programmet er følgende:

Den 30.1.2024 – Hvad kan vi forvente af aktieafkast i 2024? og hvordan finder du den rette aktiestrategi?

Lars Jørgen Rasmussen, der er uafhængig formue- og investeringsrådgiver, vil dels præsentere sit bud på mulighederne- og risiciene på aktiemarkedet i 2024 og dels fokusere på hvordan man lærer af sine investeringsfejl. Afslutningsvis giver han sit bud på de danske aktier, han tror på i 2024. Arrangementet afvikles på Kolding Uddannelsescenter.

04.03.2024 - Pila Pharma, Formue Nord og generalforsamling i DAF Trekant

Pila Pharma, har siden 2014 arbejdet på at udvikle en tablet, der kan mindske fedme og virke effektivt i behandlingen af diabetes. Mød stifter og CEO Dorte X. Gram, der fortæller om den spæde start som forsker hos Novo Nordisk hvor opfindelsen fandt sted, de lovende studier og planerne for 2024.

Formue Nord er en specialiseret- og professionel kapitalforvalter der forvalter to investeringsselskaber der har fokus på børsnoterede small cap selskaber i Norden. Portfolio Manager Særen Skinbjerg vil præsentere den investeringsstrategi som investeringsselskaberne Formue Nord Fokus og Formue Nord Markedsneutral bygger på.

Arrangementet afvikles på Kolding Uddannelsescenter og afsluttes med generalforsamling i DAF Trekant.

20.03.2024 – Virksomhedsbesøg hos STARMARK, Vejle og oplæg ved BLS Capital.

STARMARK er den største forhandler af nyere brugte Mercedens-Benz i Norden. Der vil være en præsentation af STARMARK og deres bud på hvor bilbranchen er på vej hen. Der er ligeledes mulighed for at se deres biludstilling.

BLS Capital er en uafhængig kapitalforvalter der forvalter en portefølje med danske aktier og en med globale aktier. BLS Capital vil præsentere deres investeringsfilosofi og deres måde at tænke investering på, og oplægget rundes af med  med de selskaber der investeres i. Arrangementet foregår hos STARMARK, Vejle.

18.4.2024 Temaarrangement om bæredygtige investeringer

Bæredygtige investeringer vinder frem. Danske bank vil præsentere deres fokus på bæredygtige investeringer og hvordan det viser sig i deres investeringsprodukter. DB er aktuelt ved at opdatere deres investeringsplatform. Hvis opdateringen er implementeret inden arrangementet vil den ligeledes blive præsenteret.

Aftenens andet oplæg står Doland for, der er en dansk investeringsplatform der er godkendt af finanstilsynet. Doland screener markedet for de bedst mulige bæredygtige ETF er og investeringsforeninger. Der kan vælges mellem 10 bæredygtige temaer og minimumsinvesteringen er 500 kr.

Arrangementet afvikles på Kolding Uddannelsescenter

22.05.2024 – Temaaften om testamenter, ægtepagter og fremtidsfuldmagter samt investeringsværktøjet ”jyske Quant”.

Jyske Bank og LRP Advokater inviterer i fællesskab til en spændende aften, hvor Jyske bank vil præsentere investeringsværktøjet Jyske Quant og LRP Advokater vil fortælle om testamenter, ægtepagter bog fremtidsfuldmagter. Arrangementet foregår hos LRP Advokater i Horsens.

Vi ser frem til at se jer til de kommende medlemsarrangementer.

På bestyrelsens vegne

Søren Pedersen, Formand DAF Trekant