Kultur

Nationalbankdirektørens bud på en bedre verden

Billede
Læsere med interesse for økonomi vil formodentlig få mest ud af bogen "Value(s)", men som en oversigt over nogle af de udfordringer og mulige løsninger, som verden står overfor, kan bogen absolut anbefales.
Billede

Af
Steen Bech Andersen

Journalist og redaktør på Aktionæren

Den tvetydige titel dækker over modsætningen mellem de værdier, der kan opgøres præcist, og de mere abstrakte værdier, som ofte er vigtigere. Mark Carney bruger virksomheden Amazon som et eksempel på en værdi, der kan opgøres med to decimalers præcision, mens værdien af regnskoven i Amazon ikke kan opgøres på nogen meningsfyldt måde og derfor heller ikke optræder i noget regnskab.

Ikke desto mindre vil de fleste nok medgive, at regnskoven har større værdi for menneskeheden og planeten end selv en af verdens største virksomheder.  

Bogens første del diskuterer værdi set ud fra et økonomisk synspunkt, mens forfatteren i bogens anden del tager fat på, hvad han ser som dette århundredes tre store udfordringer: Finanskrisen, coronapandemien og klimakrisen. I sidste del giver han sine forslag til løsninger, ikke mindst på klimaudfordringerne, baseret på en bedre overensstemmelse mellem de to værdiopfattelser.

Mark Carney er tidligere direktør for først den canadiske og derefter den britiske nationalbank. Siden 2020 har han arbejdet med spørgsmål om klima og finans for FN. Han er dermed en person med stor indsigt, og bogen indeholder mange gode pointer, men samtidig er det tydeligt, at Mark Carney skriver fra et privilegeret udgangspunkt. Kritikere vil se hans løsningsforslag som udtryk for en globaliseret elites våde, men virkelighedsfjerne drømme.

Mark Carney: Value(s)
Udgivelsesdato: 18.03.2021
Sider: 624
Sprog: Dansk
Pris: 219,95 kr. hos saxo.com