Kultur

Hold fokus på det du kan kontrollere

Billede
Rygvinden fra lave og faldende renter er væk. Hvordan investerer du i en ny og mere udfordrende tid? Det er udgangspunktet for denne bog, som samtidig giver en solid indføring i, hvilke investeringsstrategier, der virker, og hvilke der ikke virker.
Billede

Af
Steen Bech Andersen

Journalist og redaktør på Aktionæren

Bogens forfatter, Antti Ilmanen, er ikke blot en succesfuld hedge fund manager, men også anerkendt for sine bidrag til finansiel teori. For ti år siden skrev han bogen, ”Expected Returns”, der gav et overblik over de fleste investeringsstrategier og deres forventede afkast baseret på datidens forskningsresultater. Hans nye bog er en opdatering med ny viden fra de seneste ti år, der som bekendt har været præget af ekstremt lave renter i kølvandet på finanskrisen.

Renteniveauet er ganske vist steget siden forfatteren lagde sidste hånd på bogen i november sidste år, men inflationen er steget endnu mere, så realrenten er lavere end længe. Det fundamentale spørgsmål om, hvad du gør som investor, når ingen aktivklasser for alvor synes attraktive, er derfor stadig relevant.

Vi står i dag midt i nedturen efter ti gyldne år med overnormale afkast på aktier og obligationer. I en vis forstand har vi som investorer allerede fået en stor del af det afkast, vi kunne forvente i fremtiden. En tilpasning er nødvendig, og der er to muligheder: Tilpasningen kan blive lang og smertefuld, eller den kan blive kort og smertefuld. Vil vi opleve flere år med halvskidt afkast, eller vil plasteret blive revet af med det samme i form af et egentligt børskrak og efterfølgende afkast tæt på de historiske gennemsnit?

Hvis det er udsigterne på et overordnet niveau, hvordan tilpasser du dig så som investor til en periode med lavt forventet afkast? Grundlæggende mener forfatteren, at der findes tre strategier: Du kan vælge en højere risiko (for at fastholde dit forventede afkast på det tidligere niveau), du kan spare mere op, eller du kan acceptere, at situationen er, som den er, og forsøge at få det bedste ud af den. Den første vej er usikker, mens den anden kræver, at der er tilstrækkelig luft i din økonomi, så de fleste vil nok vælge den tredje vej, som vel at mærke ikke betyder, at du intet foretager dig, men at du er bevidst og disciplineret, når du investerer.

Der er mange parametre, som du ikke kan styre, men der er også mange, som du selv kan tage kontrol over, så hold fokus på det, som du selv kan kontrollere, for eksempel din risiko og dine afkastforventninger. Bogen giver dig et overblik over, hvilke byggeklodser du kan bruge til at sammensætte en robust portefølje, hvilke strategier, der virker (for eksempel de klassiske faktorstrategier), og hvilket afkast, du kan forvente af de forskellige strategier.

Antti Ilmanen er kvantitativ investor (”quant”) og finansiel teoretiker, med andre ord en talnørd, og det bærer bogen præg af. Det er ikke nødvendigvis en kritik, men det er ikke en letlæst bog. Til gengæld er der mange guldkorn, om end bogen kræver et vist kendskab til investeringsudtryk og lyst til at læse grafer. Det kan skræmme nogle læsere, men de kan springe mellemregningerne over og gå direkte til konklusionerne – selv om det naturligvis altid er godt for forståelsen at sætte sig ind i argumenterne bag.

Et andet kritikpunkt er, at rådene er meget generelle. Det kræver en vis selvindsigt hos læseren at gennemskue, hvilke råd der er mest relevante i hans unikke personlige situation, men som helhed er ”Investing Amid Low Expected returns” på samme tid hyperaktuel og tidløs. Den kommer godt rundt om alle væsentlige investeringsstrategier og kan også bruges som opslagsværk senere.

Antti Ilmanen: Investing Amid Low Expected returns (Making the Most When Markets Offer the Least)

Udgivelsesdato: 31. marts 2022
Sider: 304
Sprog: Engelsk
Pris: 174,95 kr. hos saxo.com