Kultur

Bogen der ikke ligger på erhvervsministerens natbord

Billede
Denne lille bog udkom i 2021, men forfatterne havde næppe forudset, at erhvervsministeren få uger senere ville gøre bogen højaktuel med sit udfald mod de "grådige" banker. Men selv uden den ophedede debat i medierne er "Fakta og fordomme om Finanssek­toren" værd at læse og god at få forstand af.
Billede

Af
Steen Bech Andersen

Journalist og redaktør på Aktionæren

Hvad nu hvis bankerne snarere tjente for lidt end for meget?

Hvad nu hvis bankerne i virke­ligheden tog fra de rige og gav til de fattige?

Hvad nu hvis omkostningerne ved flytning af realkreditlån faktisk var til gavn for de svage kunder?

Hvad nu hvis "udkantsdanmark'' i realiteten blev tilgodeset af realkredit­tens regler?

Det er nogle af de spørgsmål, som de to forfattere, Michael Møller og Niels Chr. Nielsen, tager under behandling. De to herrer er begge pro­fessorer ved Institut for finansiering på Capenhagen Business School og kender finanssektoren indefra fra flere bestyrelsesposter i blandt andet Nati­onalbanken og Danske Bank.

Selv uden den aktuelle debat om negative renter for privatkunder ville det være at bede om ballade at antyde, at banker og realkreditinstitutter kunne være andet end gebyrgribbe og banditter i habitter. Der er dog ikke tale om et egentlig partsindlæg, men snarere en stilfærdig - og samtidig underholdende - fremstilling af, at problemer og tilhørende løsninger måske ikke altid så ligetil, som de ser ud, og at også finanssektorens hand­linger kan ses fra to sider.

Som titlen antyder, er et af forfat­ternes mål med bogen at skubbe til nogle af de fordomme om finans­sektoren, der åbenlyst eksisterer. Michael Møller og Niels Chr. Niel­sen er på ingen måde blinde for, at finanssektoren har et dårligt image på grund af sager, som i høj grad er selvforskyldte. Det er bare ikke de sager, denne bog handler om.


Bliv en klogere borger og bank­kunde
Bogen har to andre erklærede mål. For det første at gøre læse-ren til en klogere borger ved at for­klare de sammenhænge, der ofte udelades i mediernes fremstilling af problemstillinger i finanssektoren. Mere viden og bedre indsigt giver grundlag for at forstå, at snuptags­løsninger sjældent er svaret på kom­plicerede spørgsmål - heller ikke i finansverdenen.

Det sidste mål er at gøre læseren til en klogere bankkunde ved bedre at forstå, hvordan banken tænker og dermed kende sin forhandlingspo­sition bedre. Hvis du i bankens øjne er en uinteressant kunde på grund af et begrænset forretningsomfang, vil du nok også være det i en anden bank, og der er derfor ingen grund til at bruge tid og kræfter på at shoppe rundt for at få bedre vilkår hos en anden bank.

Hvis du tværtimod har samlet alle dine pengesager hos den samme bank, lige fra løn­konto og pensionsopsparing til boliglån og aktiedepot, så er banken villig til at gøre meget for at bevare dig som tilfreds kunde.

 Dermed har Michael Møller og Niels Chr. Nielsen også et budskab til aktieinvestorer: Flyt ikke dit akti­edepot for at spare 20 kroner på kurtagen (og det er ikke det eneste råd). Og har du bankaktier, giver bogen også indsigt i hvad, der driver indtjeningen og dermed aktiekur­sen.


Stærkt køb
Forfatterne kommer vidt omkring og giver alt fra snusfornuftige råd til din privatøkonomi til en introduk­tion af begrebet "egernøkonomi'', alt sammen på blot 180 sider. Når det samtidig sker i et let forståeligt sprog og på underholdende vis, kan vi herfra kun give en klar anbefaling, i børsmæglersprog: Stærkt Køb.

Og når du har læst bogen færdig, kan du overveje at sende den til erhvervsministeren.

Michael Møller & Niels Chr. Nielsen: Fakta og Fordomme om Finanssektoren

Antal sider: 180
Udgivet: 2021
Pris: 249,95 kroner, saxo.dk