Soliditet

Soliditet beskriver forholdet mellem egenkapitalen og lånekapitalen. Den måles normalt ved soliditetsgraden. Soliditet udtrykker samtidig virksomhedens evne til at imødegå tab eller virksomhedens kreditværdighed.