Noter

Noter er forklaringer og uddybninger af indholdet af de forskellige poster i balancen og resultatopgørelsen i et selskabs regnskab. En del af noterne er lovpligtige, mens andre frivilligt medtages for at øge informationsværdien.