Emission

Emission eller aktieemission er udstedelse af aktier. Dette kan ske ved oprettelsen af et selskab eller af et allerede eksisterende selskab, der ønsker tilførsel af ny kapital (kapitaludvidelse). For eksisterende selskaber sker emissionen ofte med fortegningsret for de nuværende aktionærer. Ved udstedelsen skal selskabet udarbejde et emissionsprospekt, der beskriver forholdene omkring selskabet og emissionen.

Nyemission er et selskabs udstedelse af nye aktier. En nyemitteret aktie er en aktie, som er udstedt ved sidste emission. En rettet emission er en nyemission, som rettes mod en afgrænset gruppe af investorer, der får tilbud om at købe de nyemitterede aktier. For et børsnoteret selskab skal en rettet emission finde sted til markedskursen eller højere.

Tegning er køb af nyudstedte aktier i en virksomhed. Tegningskurs er den pris, der skal betales for hver nyemitterede aktie i en nyemission.  Tegningsperiode er den periode, hvori investorer kan tegne sig for aktier ved en emission. Selskabet kan ved stor købsinteresse lukke muligheden for tegning før periodens udløb.Læs mere


Tilbage til leksikon