Fondsaktieudstedelse

Fondsaktieudstedelse er udstedelse af fondsaktier. For virksomheder, der løbende får overskud og ikke udbetaler dette til aktionærerne, vil reserverne stige, og disse vil efterhånden udgøre en stadig større del af egenkapitalen. For at opnå en vis balance mellem aktiekapitalen og reserverne vælger nogle virksomheder at udstede fondsaktier, der repræsenterer en omfordeling af egenkapitalen, så reserverne går over til at blive aktiekapital (kapitaludvidelse). Ved udstedelse af fondsaktier tilføres der således ikke ny kapital, men aktionærerne får flere aktier. Dog falder kursen tilsvarende. Fondsaktier kaldes undertiden også lidt misvisende for "friaktier".Læs mere


Tilbage til leksikon