A-aktie

A-aktie (også kaldet stamaktie eller ordinær aktie) er en aktieklasse, der ofte har andre rettigheder end B-aktier - f.eks. en højere stemmekraft på generalforsamlinger.