Aktieklasser

Aktieklasser er grupper af aktier. Aktierne i samme aktieklasse har samme rettigheder vedrørende f.eks. stemmekraft. De mest almindelige aktieklasser er benævnt A-aktier og B-aktier, hvor A-aktier på generalforsamlinger kan være tildelt større stemmekraft end B-aktier. C-aktier er ofte præferenceaktier, hvor aktierne forlods har ret til et udbytte frem for andre aktieklasser.Læs mere


Tilbage til leksikon